KOCOT, Wojciech Jerzy [Poland]

1997. Miedzynarodowy charakter umowy sprzedazy towarów oraz procedura jej zawarcia w ujêciu Konwencji wiedeñskiej [Internationality and formation issues under the CISG - in Polish], Monitor Prawniczy (8/1997) 310-317