Bibliography of CISG Materials in Turkish Go to Database Directory || Go to CISG Table of Contents || Go to Bibliography Homepage

Bibliography of CISG Materials in Turkish

Search the Bibliography

ATAMER, Yesim M. [Turkey]

1995. Birlesmis Milletler Satim Hukukunun Uluslararasi Uygulama Alani [International Sphere of Application of the UN Sales Convention - in Turkish], Istanbul Barosu Dergisi [Istanbul Bar Association Journal] 69 (1995) 551-568

ATAMER, Yesim M. [Turkey]

2005. Uluslararasi Satim Sözlesmelerine Iliskin Birlesmis Milletler Antlasmasi (CISG) Uyarinca Saticinin Yükümlülükleri ve Sözlesmeye Aykiriligin Sonuclari [The Seller's Obligations and the Consequences of Breach of Contract According to the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) - in Turkish], Beta Basim: Istanbul (2005) 546

ATAMER, Yesim M. [Turkey]

2006. Yeni Bir Milletlerarasi Satim Hukukuna Dogru: Milletlerarasi Mal Satimina Iliskin Sözlesmeler Hakkinda Birlesmis Milletler Antlasmasi ve Türkiye [Towards a New International Sales Law: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and Turkey - in Turkish], Hukuki Perspektifler Dergisi [in: Journal of Legal Perspectives] (2006) vol. 8, 158-163

ATAMER, Yesim M. [Turkey]

2008. Saticinin Sözlesmeye Aykiri Davranisi Ekseninde CISG'in Ifa Engelleri Sistemine Genel Bakis [General survey of the CISG's remedies for breach of contract - in Turkish], in Yesim M. Atamer ed., Milletlerarasi Satim Hukuku - Milletlerarasi Mal Satimina Iliskin Sözlesmeler Hakkinda Birlesmis Milletler Antlasmasi (CISG) [International Sales Law - United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) - in Turkish], Seminar at Istanbul Bilgi University 17 / 18 November 2006, On iki Levha Basim: Istanbul (2008) 221-265

ATAMER, Yesim M. ed. [Turkey]

2008. Milletlerarasi Satim Hukuku - Milletlerarasi Mal Satimina Iliskin Sözlesmeler Hakkinda Birlesmis Milletler Antlasmasi (CISG) [International Sales Law - United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) - in Turkish], Seminar at Istanbul Bilgi University 17 / 18 November 2006, On iki Levha Basim: Istanbul (2008) 374 [Presentations by Yesim M. Atamer, Michael Bridge, Luca Castellani, H. Ercüment Erdem, Franco Ferrari, Harry M. Flechtner, Bettina Heiderhof, Peter Huber, Ulrich Magnus, Loukas Mistelis, Ingeborg Schwenzer & Florian Mohs]

AYOGLU, Tolga

2011. Uluslararasi Ticari Sözlesmelere Uygulanan Genel Presnsipler, Maddi Hükümler ve Ticari Adet - Teamüller Olarak Lex Mercatoria [General Principles, Provisions and Lex Mercatoria - in Turkish], Vedat Yayinlari, Ïstanbul (2011)

BAŞOĞLU, B.

2012. Türk hukukunda ve mukayeseli hukukta aynen ifa talebi [Specific Performance Under Turkish and Comparative Law - in Turkish], Istanbul, XII Levha (2012) 292 p.

BAYSAL, Pelin

2012. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Çerçevesinde Satıcının Ayıptan Sorumluluğu [Warranty by the Seller under the United Nations Convention on International Sale of Goods (CISG) - in Turkish] in ŞIPKA/YILDIRIM (eds.) "Sales Contracts under the New Turkish Code of Obligations and the CISG", XII Levha Publishing Co., Istanbul (2012) pp. 221 et seq.

BRIDGE, Michael [United Kingdom]

2008. CISG Uyarinca Hasarin Gecmesi [Computation of damages under the CISG - in Turkish], in Yesim M. Atamer ed., Milletlerarasi Mal Satimina Iliskin Sözlesmeler Hakkinda Birlesmis Milletler Antlasmasi (CISG) ve Türk Satim Hukuko [United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods: What Challenges for Turkish Sales Law], Seminar at Istanbul Bilgi University 17 / 18 November 2006, Baski: Istanbul (May 2008), pages 193-219

ÇALIŞKAN, Yusuf

2014. Uluslararası Satım Hukukunda Kanunlar İhtilafı Meseleleri [The Conflict of Law Problems in International Sales Law - in Turkish] , Beta, İstanbul (January 2014) available on line at <http://www.betayayincilik.com/images/uploads/57ae05e9-7f06-459b-bfd6-18516d340165.pdf>

CASTELLANI, Luca G.

2008. Türkiye'nin CISG'a Taraf Olmasina Iliskin Cerceve [The prospects of Turkey becoming a signatory to the CISG - in Turkish], in Yesim M. Atamer ed., Milletlerarasi Mal Satimina Iliskin Sözlesmeler Hakkinda Birlesmis Milletler Antlasmasi (CISG) ve Türk Satim Hukuko [United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods: What Challenges for Turkish Sales Law], Seminar at Istanbul Bilgi University 17 / 18 November 2006, Baski: Istanbul (May 2008), pages 1-5

DAYIOGLU, Yavuz

2011. CISG Uygulamasinda Sözlesmenin Ïhlali Halinde Alicinin Haklari ve Özellikle Alicinin Tazminat Talep Etme Hakki [The Buyer's Rights and especially the Right to Damages as a Consequence of Breach of Contract Under CISG - in Turkish], 12 Levha Yayinlari, Ïstanbul (2011)

DEMIRELLI, Korhan

1991. Uluslarasi Mal Satisi Sözlesmerleri Hakkinda Birlesmis Milletler Anlasmasi Imalatçinin Akdi Sorumlulugunda Uygulama Alani Bulabilir mi? [Can the CISG be applied to the contractual liability of manufacturers? - in Turkish], in: Izmir Barosu Dergisi (1991) 58-75

ERDEM, H. Ercüment

1992. Milletlerarasi Mal Satim Sözlesmeleri Hakkinda Birlesmis Milletler Sözlesmesi (Viyana Satim Sözlesmesi) [The CISG -in Turkish], 16 Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi [Banking and Commercial Law Journal], Ankara (1992) 25-142 [text of CISG in Turkish 1511-1524]

ERDEM, H. Ercüment [Turkey]

2008. Saticinin Mallari ve Belgeleri Teslim Borcu [Seller's obligations concerning delivery of the goods and handing over of documents - in Turkish], in Yesim M. Atamer ed., Milletlerarasi Mal Satimina Iliskin Sözlesmeler Hakkinda Birlesmis Milletler Antlasmasi (CISG) ve Türk Satim Hukuko [United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods: What Challenges for Turkish Sales Law], Seminar at Istanbul Bilgi University 17 / 18 November 2006, Baski: Istanbul (May 2008), pages 105-161

ERDEM, H. Ercüment

2008. Milletlerarasi Ticaret Hukuku ile Ïlgili Makaleler [Articles on International Commercial Law - in Turkish], Beta Yayinlari, Ïstanbul (2008)

ERDEM, H. Ercüment

2012. Viyana Satım Antlaşması’na Genel Bakış ve Maddi Uygulama Alanı [A General Overview of the CISG and its Material Scope of Application - in Turkish], in ŞIPKA/YILDIRIM (eds.) “Sales Contract under the New Turkish Code of Obligations and the CISG”, On İki Levha Publishing, Istanbul (2012) pp. 117 et seq.

FERRARI, Franco [Italy]

2008. Uluslararasi Ictihat Hukuku Isiginda CISG'da Yorum ve Bosluk Doldurmaya Iliskin Meseleler [Issues concerning interpretation and gap-filling - in Turkish], in Yesim M. Atamer ed., Milletlerarasi Mal Satimina Iliskin Sözlesmeler Hakkinda Birlesmis Milletler Antlasmasi (CISG) ve Türk Satim Hukuko [United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods: What Challenges for Turkish Sales Law], Seminar at Istanbul Bilgi University 17 / 18 November 2006, Baski: Istanbul (May 2008), pages 37-81

FLECHTNER, Harry M. [U.S.]

2008. Mallarin Sözslesmeye Uygunlugu, Ücüncü Kisilerin Talepleri ve Alicinin Ihlal Bildirimi [Conformity of goods, third-party claims, and buyer's notice concerning breach - in Turkish], in Yesim M. Atamer ed., Milletlerarasi Mal Satimina Iliskin Sözlesmeler Hakkinda Birlesmis Milletler Antlasmasi (CISG) ve Türk Satim Hukuko [United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods: What Challenges for Turkish Sales Law], Seminar at Istanbul Bilgi University 17 / 18 November 2006, Baski: Istanbul (May 2008), pages 163-192

HEIDERHOFF, Bettina [Germany]

2008. CISG'in Uygulama Alani: Konu Bakimindan [Scope of application of the CISG - in Turkish], in Yesim M. Atamer ed., Milletlerarasi Mal Satimina Iliskin Sözlesmeler Hakkinda Birlesmis Milletler Antlasmasi (CISG) ve Türk Satim Hukuko [United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods: What Challenges for Turkish Sales Law], Seminar at Istanbul Bilgi University 17 / 18 November 2006, Baski: Istanbul (May 2008), pages 25-36

HUBER, Peter [Germany]

2008. CISG - Sözlesmeye Aykirilik Halinde Alicinin Haklari [Buyer's rights in the event of breach of contract - in Turkish], in Yesim M. Atamer ed., Milletlerarasi Mal Satimina Iliskin Sözlesmeler Hakkinda Birlesmis Milletler Antlasmasi (CISG) ve Türk Satim Hukuko [United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods: What Challenges for Turkish Sales Law], Seminar at Istanbul Bilgi University 17 / 18 November 2006, Baski: Istanbul (May 2008), pages 267-285

KAPLAN, Yavuz

2002. 1980 Tarihli Birlesmis Milletler Viyana Sözlesmesi Çerçevesinde Internet Ortaminda Bilgisayar Program Sat Sözlesmesi [Software Sales Contracts on the Internet according to CISG - in Turkish], Ergin Nomer'e Armagan, Milletlerarasi Hukuk ve Milletlerarasi Özel Hukuk Bülteni [Public and Private International Law Bulletin] (2002) vol. 2, 325-356

MAGNUS, Ulrich [Germany]

2008. CISG Uyarinca Tazminat, Faiz, Sorumluluktan Kurtulma [Compensation, Interest, and relief from liability - in Turkish], in Yesim M. Atamer ed., Milletlerarasi Mal Satimina Iliskin Sözlesmeler Hakkinda Birlesmis Milletler Antlasmasi (CISG) ve Türk Satim Hukuko [United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods: What Challenges for Turkish Sales Law], Seminar at Istanbul Bilgi University 17 / 18 November 2006, Baski: Istanbul (May 2008), pages 287-307

MISTELIS, Loukas A.

2008. CISG'in Uygulama Alani: Yer, Zaman ve Kisi Bakimindan [Scope of application of the CISG - in Turkish], in Yesim M. Atamer ed., Milletlerarasi Mal Satimina Iliskin Sözlesmeler Hakkinda Birlesmis Milletler Antlasmasi (CISG) ve Türk Satim Hukuko [United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods: What Challenges for Turkish Sales Law], Seminar at Istanbul Bilgi University 17 / 18 November 2006, Baski: Istanbul (May 2008), pages 7-24

OGUZ, Arzu

2001. Hukuk Tarihi ve Karsilastirmali Hukuk Açisindan Uluslararasi Ticaret Hukuku (Lex Mercatoria - Unidroit Ilkelerinin Lex Mercatoria Niteligi) [International Commercial Law from the Perspective of Legal History and Comparative Law (Lex Mercatoria - The Lex Mercatoria Characteristic of the UNIDROIT Principles) - in Turkish], Ankara Üniversiteti Hukuk Fakültesi Dergisi [Ankara University Law Faculty Journal] (2001) no. 50/3, 11-54

OZSUNAY, Ergun [Turkey]

2004. 1980 tarihli "Uluslararas Mal Satimi Sözlesmeleri Hakkinda Viyana Antlasmasi" (CISG) ve Turk Tesebbuslerinin Taraf Oldugu Uluslararasi Mal Satimi Sözlesmeleri Uzerindeki Yansimalari [The CISG and its Effects on International Sale Contracts of Turkish Enterprises - in Turkish], Istanbul Barosu Dergisi [Law Review of the Istanbul Bar Association], Vol. 78 (2004) pp. 906-959

ÖZTAN, Bilge

1988. [Book Review - in Turkish], Bianca/Bonell, Commentary on the International Sales Law (1987), in: 14 Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Ankara (1988) 209-211

 

SCHWENZER, Ingeborg / MOHS, Florian

2008. Sözlesmenin Kurulmasi [Formation of the contract - in Turkish], in Yesim M. Atamer ed., Milletlerarasi Mal Satimina Iliskin Sözlesmeler Hakkinda Birlesmis Milletler Antlasmasi (CISG) ve Türk Satim Hukuko [United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods: What Challenges for Turkish Sales Law], Seminar at Istanbul Bilgi University 17 / 18 November 2006, Baski: Istanbul (May 2008), pages 83-103

TIRYAKIOGLU, Bilgin

1991. 11 Nisan 1980 Tarihli Milletlerarasi Mal Satimlarina Iliskin Birlesmis Milletler Sozlesmesi ve Sozlesmenin Milletlerarasi Ozel Hukuk Kurallari ile Iliskisi [CISG and its connection with rules of international private law - in Turkish], Ankara Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi (1991) 191-205

TIRYAKIOGLU, Bilgin

1996. Tasinir Mallara Iliskin Milletlerarasi Unsurlu Satim Akitlerine Uygulanacak Hukuk [The law applicable to contracts for the international sale of goods - in Turkish], Thesis Ankara 1992, Ankara: Hukuk Fakultesi yayinlari No. 503 (1996) 293 p. [CISG 105-116, 198-203, 205]

TOKER, Ali Gümrah [Turkey]

2005. 11 Nisan 1980 Tarihli Uluslararasi Tasinir Satimina Iliskin Birlesmis Milletler Sözlesmesi'nin (Viyana Sözlesmesi) Uygulama Alan [Sphere of Application of the CISG - in Turkish], Ankara 2005, pp. 198

UCARYILMAZ, T.

2013. Equitable estoppel and CISG [ - in Turkish], Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergis (Ankara) vol. 3, no. 2 (2013) 161-178

ULUSU, Ayse Elif

2011. Milletlerarasi Mal Satimina Ïliskin BM Antlasmasinda ve Avrupa Borçlar Hukuku Prensiplerinde Tazminat Sorumlulugunun Sinirlandirilmasinda Öngörülebilirlik Ïlkesi [Principle of Foreseeability under CISG and Unidroit Principles - in Turkish], Beta Yayinlari, Ïstanbul (2011)

WILL, Michael R. [Germany] ed.

2002. Milletlerarasi Mal Satim Hukuku ve Milletlerarasi Tahkim [UN Sales Law and International Arbitration - in Turkish], Ankara: Turhan Kitabevi (2002) 217 p. [includes text of CISG in Turkish, English, French, German at 43-161; citations to 128 CISG arbitral awards 1988-1998 at 171-217]

WILL, Michael R. [Germany]

2002. UN-Kaufrecht und Internationale Schiedsgerichtsbarkeit [UN Sales Law and International Arbitration - in German] and Milletlerasi Mal Satim Hukuku ve Milletlerarasi Tahkim [UN Sales Law and International Arbitration - in Turkish], in: Michael Will ed., Milletlerasi Mal Satim Hukuku ve Milletlerasi Tahkim, Ankara: Turhan Kitabevi (2002) at 1-19 and 21-39 [German version previously published in Schriftenreihe deutscher Jura-Studenten in Genf [Geneva: Law Faculty No. 19 (1999) 145-163

YALÇINTAŞ, Simin

2013. VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ’NİN KAPSAMI VE SÖZLEŞME İLE TÜRK MİLLETLERARASI SATIM HUKUKUNDA YAŞANACAK DEĞİŞİKLİKLER [The Scope of Vienna Sales Convention and the Amendments in the Turkish Sales Law with the Convention - in Turkish], dissertation, master studies on Private International Law, Ankara University

YILMAZ, Ilhan [Turkey]

1992. Uluslararasi Menkul Satisi Sözlemelerine Dair Viyana Konvansiyonu ve Turk Hukukuna Gore Sozlesmenin Kurulusu [Formation of the Contract according to CISG and Turkish Law - in Turkish], Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi [Banking and Trade Law Journal], Vol. XVI (1992) pp. 573-602

ZEYTIN, Zafer

2011. Milletlerarasi Mal Satim Sözlesmeleri (CISG) Hukuku [Contracts for International Sale of Goods (CISG) - in Turkish], Seçkin Yayinlari, Ankara (2011)


Pace Law School Institute of International Commercial Law
Comments/Contributions

Go to Database Directory || Go to CISG Table of Contents