Bibliography of CISG Materials in Russian Go to Database Directory || Go to CISG Table of Contents || Go to Bibliography Homepage

Bibliography of CISG Materials in Russian

Search the Bibliography

AGOSSU JILL, Shanu.

1988. Konventsiya 1980 goda dogovorah mejdunarodnoy kupli-prodaji tovarov i yeyo znacheniye dlya razvivayushihsya stran, Mejdunarodnoye pravo v praktikure osvobodivshihsya stran [1980 Convention on Contracts for the International Sale of Goods and Its Significance for Developing Countries, International Law in Practice of Liberated Countries - in Russian], - M., 1988. - C. 123-129

BAHIN, S.

2004. Princip dobrosovestnosti v mejdynarodnih kontraktnih otnosheniyah [The Principle of Fairness in International Contract Relations - in Russian], in: Book: Rossiya v kontekste mezhdynarodnogo razvitiya: mezhdynarodnoe chastnoe pravo, zashchita kulturnih cennostej, intelektualnaya sobstvennost, unifikaciaya prava. [Russia in the International Context: Private international law, Cultural heritage, Intellectual property, Harmonization of laws], Festschrift für Mark Moiseevic Boguslavskij. A. Trunk, R. Knieper, A.G. Svetlanov, eds., Berlin, Berliner Wissenschafts-Verlag (2004) 725-737.

BAIRAMKULOV, A. K.

2011. [Interpretation of Contracts Under the 1980 Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods - in Russian] vol. 2(4) International Journal of Commercial Arbitration (Moscow 2011) [83] -107

BARDINA, M.P. [Russia]

1989. Konferentsija o vozmozhnosti soglasovanija i sblizhenija mezhdu OUP SEV i Konventsiej OON o mezhdunarodnoj kuple-prodazhe [Conference on the Possibility of Coordination and Harmonization of the CMEA General Conditions of Delivery and the UN Convention on International Sales Contracts - in Russian] in: Sovetskoe gosudarstvo i pravo [Soviet State and Law] (Moscow) (1989) No. 6, 132-134

BARDINA, M.P. [Russia]

2007. Subsidiary Application of National Legislation in the Course of Gap-Filling When Applying the 1980 Vienna Convention in the Practice of the Tribunal of International Arbitration at the Russian Federation Chamber of Commerce and Industry [ - in Russian], in: Komarov ed., Venskai konvencia o dogovorah mezdunarodnoi kupli-prodazi tovarov. Praktika primenenia v Rossii i zarubezom [The Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods: Legal practice in Russia and in foreign countries], Wolters Kluwer: Moscow (2007) 83-103

BELOV, A. P.

1992. Sposobi obespecheniya ispolneniya obyazatelstv vo vneshnetorgovih sdelkah [Methods of enforcing obligations in international trade transactions - in Russian], M. 1992

BELOV, A. P.

1996. Bazisnie usloviya postavi tovaraa v eksportno-importnih kontraktah, Pravo i ekonomika [Basic terms for the delivery of goods in export-import contracts, law and economics - in Russian], - M., 1996. - N 12. - C. 63-69

BELOV, A. P.

1996. Otvetstvennost za vred, prichinyonniy potrebitelyu defektnim produktom (v ramkah ES i v S SH A, a takje na osnovanii Venskoi konventsii 1980 goda v sravnenii s RF), Pravo i ekonomika [Liability for damages caused by defective products (in the EU and in the USA, as well as the Vienna Convention of 1980 in comparison to the Russian Federation), law and economics - in Russian], - M., 1996. - N 13/14. - C. 116-120

BELOV, A. P.

1998. Deistvitelnost I nedeistivitelnost dogovorov vo vneshneekonomicheskoi deyatelnosti, Pravo i ekonomika [The validity and the invalidity of contracts in foreign economic activity, law and economics - in Russian], - M., 1998. - N 11. - C. 42-49

BELOV, A. P.

1999. Osvobojdeniye ot otvetstvennosti za narushenie vneshnetorgovoi sdelki: Pravo i praktika, Pravo i ekonomika [Exemption from liability for breach of international trade transacton: law and practice, law and economics - in Russian], - M., 1999. - N 11. - C. 57-64

BELOV, A. P.

1999. Rastorjenie vneshneekonomicheskovo dogovora, Pravo i ekonomika [Termination of foreign trade agreements, law and economics - in Russian], - M., 1999. - N 5. - C. 71-77

BELOV, V. I.

1993. Struktura i soderjaniye mejdunarodnovo torgovovo kontrakta: Ucheb. Posobie, Alt. gos. un-t [The structure and content of the international trade contract: training, allowance - in Russian], Alt. State University - Barnaul, 1993

BIRJAKOV, M. B.

1997. Osnovi dogovornih otnosheniy v ekonomicheskom prostranstve SNG: Encycl. Mejdunar. Kontrakt. Otnosheniy / Birjakov M. B. (otv. Sost. Nauch. Red., rukovoditel avt. Kollektiva), Baranov U. B., Bachilo, I. L. I dr. M.; SPB.: Olbis, 1997 [Fundamentals of treaty relations in the economic space of the CIS: Encyclopedia of International Contract Relations / Birjakov M. B. (status, science, Ed., manager author, collective), Baranov U. V. Bachilo I. L. and others - in Russian], Moscow; St. Petersburg; Olbis, 1997

BIRJAKOV, M. B.

1995. Kontrakt s inofirmoi: Encycl. Mejdunar. Kontrakt. Otnosheniy. Ucheb posobiye dlya vuzov / Birjakov, M. B. . (otv. Sost.), Bachilo I. L., Ivanov U. M. i dr.: Pod obsh. Red. Birjakov M. B. [Contracts with foreign firms: Entsikl.International Contract Relations. Training allowance for universities / Birjakov M. B. (otv. sost.), Bachilo I. L., Ivanov U. M. and others; under collective redaction - in Russian], Birjakova M. B., St. Petersburg.: Olbis, 1995

BOGUSKAVSKIJ, M. M.

1992. Venskaya konventsiya o dogovorah mejdunardnoi kupli-prodaji tovarov i voprosi intellektualnoi sobstvennosti, Moskovskiy jurnal mejdunarodnovo prava [Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods and issues of intellectual property protection - in Russian], The Moscow Journal of International Law. - M., 1992. - N 3. - C. 105-118

BOGUSLAVSKIJ, M.M.

1998. Mezhdunarodnoe tchastnoe pravo [Private International Law - in Russian], Moskva: Jurist', 3rd ed. (1998) 408 p. [CISG 27, 38, 54, 198, 203-204, 210-219 including CISG case comments]

BOGUSLAVSKIJ, M.M. / VILKOVA, N.G. / GORODISSKIJ, A.M. / ZYKIN, I.S. / KOMAROV, A.S. / KOSTIN, A.A. / ROZENBERG, M.G. / SADIKOV, O.I. [Russia]

1994. Venskaja Konventsija o dogovorakh mezhdunarodnoj kupli-prodazhi tovarov - kommentarij [Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods - Commentary on each article - in Russian], Moskva (Juridicheskaja Literatura) (1994) 316 p.

BUBLIK, B.

1999. Dogovor mejdunarodnoi kupli-prodaji tovarov. Kak izbejat oshibok pri evo oformlenii i ispolnenii, Hoz-vo i pravo [Contracts for the International Sale of Goods. How to avoid mistakes in its design and execution, Management and law - in Russian],- M., 1999.- N 3.- S. 104-114

BUBLIK, B.

1999. Dogovor mejdunarodnoi kupli-prodaji tovarov. Kak izbejat oshibok pri evo oformlenii i ispolnenii, Hoz-vo i pravo [The Contract for the International Sale of Goods. How to avoid mistakes in its design and execution, Management and law - in Russian],- M., 1999.- N 4.- C. 96-105

BUBLIK, B.

1999. Tsenoobrazovaniye vo vneshnei torgovle: chto neobhodimo znat pri sakluchenii kontraktov. Hoz-vo i pravo [Pricing in foreign trade: what is necessary to know when entering into contracts. Management and law - in Russian], - M., 1999. - N 7. - C. 95-102

COMECON Seminar

1983. Materialy seminara po Konvencii ob iskovoj davnosti i Konvencii o dogovorakh mezhdumarodnoj kupli-prodazhi tovarov, razrabotannym v ramkakh Komissii OON po pravy mezhdunarodnoj torgovli [Materials of a Seminar on the Convention on the Limitation Period and on the Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Moscow April 1983) with papers by Lebedev, Zykin - in Russian], Moskva (Sekretariat SEV), Moscow (COMECON Secretariat) 1983

CONFERENCES, CONGRESSES, COLLOQUIA, SEMINARS, SYMPOSIA

1983. Materialy seminara po Konventsii ob iskovoy davnosti i Konventsii o dogovorakh mezhdunarodnoy kupli-prodazhi tovarov, razrabotannym v ramkakh Komissii OON po pravu mezhdunarodnoy torgovli [Proceedings of the Seminar on the Convention on the Limitation Period and the Convention on Contracts for the International Sale of Goodds, developed within the framework of UCITRAL - in Russian], Moscow: CMEA Secretariat (1983) 15-17, 54-134, 140-143, 148-191

CONFERENCES, CONGRESSES, COLLOQUIA, SEMINARS, SYMPOSIA

2000. CISG <online> 20 years <conference>, produced by Oleg Semenov, editor of "www.cisg.ru" [an Internet website on the CISG featuring materials - in Russian and German]. Conference participants, each of whom authored a brief essay: Honsell, Magnus, Muranov, Piltz, Rudolph, Schlechtriem, Siehr, Stadler, Stofel, Westermann, Witz/Schneider [see "http://www.20jahre.cisg-library.org/inhalt.html" for table of contents to presentations]

DEGTYARYOV, S.L. [Russia]

2001. Vozmesheniye ubitkov v grazhdanskom i arbitrazhnom protsesse [Compensation of damages in civil and arbitral process - in Russian], Moskva (2001)

DERYUGIN, Vladimir Mikhailovich

2001. Osnovi mejdunarodnoi kupli-prodaji tovarov: Ucheb. posobiye dlya studentov spetsialnosti "Management org." - 061100 spetsializatsii "Mejdunar. Topliv. -energet. Biznes." [Fundamentals of the International Sale of Goods: Training benefit for students specializing in "Management of the Organization." - 061100 specializing in "International . Power-Energy Business." Moscow-trained in the Russian Federation. Public University of Management, Institute of Management in the power industry in the international power-energy business - in Russian], 061114, Moscow: Public University of Management, 2001

DJUROVIC, R. [Russia]

1992. [Guidance on how to Conclude Foreign Trade Contracts, Russian Law – in Russian], ed. Komarov A.S. Russian Law (Moscow 1992)

DMITRIEV, A. G.

1980. Nekotoriye "pogranichniye" voprosi dogovorov kupli-prodaji i morskoi perevozki gruzov v praktike Vnenshnetorgovoi arbitrajnoi komissii [Some "border" issues of contracts of sale and transport of goods by sea in the practice of the Foreign Trade Arbitration Commission - in Russian], in: The Law of Trading,Sailing and the Sea.- M., 1980.- Vol. 9.- S. 21-25

DMITRIEVA, G. K. et al.

2004. Mejdunarodnoye chastnoye pravo. Sbornik normativnih aktov [International private law. The collection of normative acts - in Russian], Moscow; Prospect, 2004

DODNOV, V. N. et al.

1997. Pravo mejdunarodnoi torgovli: Slovar-spravochnik / Pod red. Puginskovo, B. I [International trade law: Dictionary - in Russian], Ed.Puginsky B. I., Moscow: Slavia, 1997

DOLZHICH, Alexander [Russia]

____. Otdelnii voprosy zakluchenia dogovora kupli-prodashi po Venskoi Konvenzii1980 [ - in Russian], available online at <http://25.cisg.info/content/publikation.php?id=3>

DUDKO, A. G.

1999. Primeneniye Konventsii OON 1980 goda dogovorah mejdunarodnoi kupli-prodaji tovarov Mejdunarodnim kommercheskim arbitrajnim sudom pri TPP RF [Application of the UN Convention of 1980 on Contracts for the International Sale of Goods by the International Commercial Arbitration Court at the Russian Federation's Chamber of Commerce and Industry - in Russian], in: Legal World.- M., 1999.- N 7.- S. 65-70

FRIEHE, Heinz Albert / HUCK, Winfried

2011. Uniform Sales Law (CISG): synopsis of selected texts [electronic resource], 4th ed. Lower Saxony, Germany, s.n, (2011) database presenting side-by-side translation of the CISG (1980) in 10 languages: Chinese, English, French, Russian, Spanish, Dutch, German, Italian, Japanese and Swedish. Also includes a collection of the text in 39 languages, available online at <http://web.law-and-business.de/cisg7/index2.php>

FUNK, Y.L. / KALIMOV, D.A . / SERGEEV, V.P. [Russia]

2007. [International Trade Law Course: Basic International Trade Transactions - in Russian] (2007)

GEORGIEVA, P.

1983. Konventsija ob iskovoj davnosti i Bolgarskoe material 'noe pravo [The Limitation Convention and Bulgarian substantive law - in Russian], in: S.E.V. [CMEA] ed. Materialy seminara po Konventsii ob iskovoj davnosti i Konventsii o dogovorakh mezhdunarodnoj kupli-prodazhi tovarov, razrabotannym v ramkakh Komissii OON po pravu mezhdunarodnoj torgovli [Materials from a Seminar on the Convention on the Limitation Period and the Convention on Contracts for the International Sale of Goods, elaborated within the framework of the UN Commission on International Trade Law (Moscow April 1983)] Moskva: SEV Sekretariat [Moscow: CMEA Secretariat] (1983) 135-139

GORLOV, V. A.

2000. Otvetstvennost za narusheniya usloviy dogovora mejdunarodnoi kupli-prodaji tovarov, Pravo i ekonomika [Liability for breach of contract in the international sale of goods, law and economics - in Russian],- M., 2000.- N 6.- S. 12-14

HARLAN, S. O. [Russia]

1999. [The Scope and Limits of Application of the Vienna Convention on the International Sale of Goods – in Russian] MSKhA (1999)

HONSELL, Heinrich [Switzerland]

2000. [Entering into a Contract - in Russian] (17 April 2000), in: Oleg Semenov ed., CISG <online> 20 years <conference>, "http://www.cisg.ru/20_jahre/honsell_rus.html"

van HOUTTE, Hans [Belgium]

2000. The Vienna Sales Convention in ICC Arbitral Practice, ICC International Court of Arbitration Bulletin, Vol. 11/No. 2 (Fall 2000) 22-33; see also translation of this commentary [ - in Russian], in: Komarov ed., Venskai konvencia o dogovorah mezdunarodnoi kupli-prodazi tovarov. Praktika primenenia v Rossii i zarubezom [The Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods: Legal practice in Russia and in foreign countries - in Russian], Wolters Kluwer: Moscow (2007) 18-41

JOFFE, O.S.

1975. Obyazatelstvennoye pravo [Law of Obligations - in Russian], Moskva (1975)

KABATOV, V.A. [Russia]

1975. Konventsija ob iskovoj davnosti v mezhdunarodnoj kuple-prodazhe tovarov [Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods - in Russian], in: Sovetskoe gosudarstvo i pravo [Soviet State and Law] Moscow (1975) No. 12

KHRAMOV, D.

2012. Последствия нарушения договора международной купли-продажи, [Consequences of Breach of Contract for the International Sale of Goods - in Russian] Corporate Lawyer (Moscow) vol. 12, no. 6 (2012) 44-48

KIM, S. G. [Russia]

1997. [Peculiarities of Legal Regulations of the Relations Arising out of the Contract of Sale of Goods – in Russian] Dis. Candidate of Legal Sciences (Yekaterinburg 1997)

KOMAROV, Alexander S. [Russia]

[Member of Working Group that developed the UNIDROIT Principles]

1979. Kontseptsija otvetstvennosti za neispolnenie objazatel'stv v Konventsii OON o dogovorakh mezhdunarodnoj kupli-prodazhi tovarov [Non-performance of Obligations under the CISG - in Russian], in: Juriditcheskie aspekty osushtchestvlenija vneshneekonomitcheskich svajazej - Trudy kafedry mezhdunarodnogo tchastnogo i grazh-danskogo prava MGIMO MID SSR [Legal Aspects of Dealing with Foreign Economic Relations - Studies of the Chair of Private International and Civil Law at the MGIMO MID SSR] Moscow (1979) 64-72.

KOMAROV, Alexander S. [Russia]

1988. [Choice of Law in Contracts with Firms Established in Capitalist Countries // Materials Gathered from the Section of Law – in Russian] 38 Chamber of Comm. and Ind. Of the USSR (1988) 59-71

KOMAROV, Alexander S. [Russia]

1990. Novoe v pravovom regulirovanii vneshne Torgovych kontraktov [New Legal Rules for Foreign Trade Contracts - in Russian], in: Vneshnajaja torgovlja, Moscow (1990) No. 12, 23-26.

KOMAROV, Alexander S. [Russia]

1991. Otvetstvennost' v kommercheskom oborote [Liability in commercial turnover - in Russian], Moskva [Moscow], Yuridicheskaya literature [Juridical literature] (1991)

KOMAROV, Alexander S. [Russia]

1993. [Foreign Trade Transactions and the Vienna Convention - in Russian], in: Zakon 8 (1993) 16

KOMAROV, Alexander S. [Russia]

2007. [Gap-filling in the Course of Resolution of Disputes under the 1980 Vienna Convention - in Russian], in: Komarov ed., Venskai konvencia o dogovorah mezdunarodnoi kupli-prodazi tovarov. Praktika primenenia v Rossii i zarubezom [The Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods: Legal practice in Russia and in foreign countries], Wolters Kluwer: Moscow (2007) 42-51

KOMAROV, Alexander S. ed. [Russia]

2007. Venskai konvencia o dogovorah mezdunarodnoi kupli-prodazi tovarov. Praktika primenenia v Rossii i zarubezom [The Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods: Legal practice in Russia and in foreign countries - in Russian], Wolters Kluwer: Moscow (2007) 267 p. [includes commentaries on the CISG by M.P. Bardina, Hans van Houtte, A.S. Komarov, A.A. Kostin, A.L. Makovsky, V.A. Musin, M.G. Rozenberg, N.G. Vilkova, C. Witz, O.N. Zimenkova, I.S. Zykin]

KONDRATIEVA, E. M. [Russia]

1996. [The Value of the United Nations Convention on the International Sale of Goods of 1980 in Modern Foreign Trade Practices // Newsletter of the Nizhegorodsk’s State University – in Russian] (Novgorod 1996) 103-111

KOSTIN, A.A. [Russia]

2007. [Collection of Damages and Interest under the Vienna Convention in the Practice of the Tribunal of International Arbitration at the Russian Federation Chamber of Commerce and Industry - in Russian], in: Komarov ed., Venskai konvencia o dogovorah mezdunarodnoi kupli-prodazi tovarov. Praktika primenenia v Rossii i zarubezom [The Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods: Legal practice in Russia and in foreign countries], Wolters Kluwer: Moscow (2007) 117-122

KUDASHKIN, V. [Russia]

2000. [Invalidity of International Trade Transactions – in Russian] 6 Property and Law (1999) 87-93

KUKIN, A.

2000. [Balance between the UNIDROIT Principles and the Vienna Convention on the International Sale of Goods. – in Russian] 11 The Law and Economics (2000) 46-50

KULESHOVA, V. I. ed. [Russia]

1994. Venskaia Konventsiia o dogovorakh mezhdunarodnoi kupliprodazhi tovarov: komentarii [article-by-article commentary on the CISG (comments by M. M. Boguslavskii et al) - in Russian], Iuridisheskaia Literatura, Moscow (1994) 316 p.

LAZAREVA, T. P. [Russia]

1998. [Responsibility of the Buyer to Pay the Price for the Goods under the International Sale of Goods – in Russian] 4 Legal World (1998) 51-57

LAZAREVA, T. P. [Russia]

2000. [Prices as a Condition of International Sale of Goods Contracts – in Russian] Problems of Private International Law (2000) 101-119

LEBEDEV, Sergei N. [Russia]

1983. [Book Review - in Russian], Honnold, Uniform Law for International Sales (1982), in: Torgovoe moreplavanie i morskoe pravo [Merchant Shipping and the Law of the Sea], Moscow Torgovo-promyshlennaja palata SSSR 11 (1983) 57-58.

LEBEDEV, Sergei N. [Russia]

1983. Voprosy zakljutchenija dogovorov b Konventsii OON o dogovorakh mezhdunarodnoj kupli-prodazhi tovarov 1980 g. [Formation of Contracts under the CISG - in Russian], in: S.E.V. [CMEA] ed., Materialy seminara po Konventsii ob iskovoj davnosti i Konventsii o dogovorakh mezhdunarodnoj kupli-prodazhi tovarov, razrabotannym v ramkakh Komissii OON po pravu mezhdunarodnoj torgovli [Materials from a Seminar on the Convention on the Limitation Period and the Convention on Contracts for the International Sale of Goods, elaborated within the framework of UNCITRAL (Moscow April 1983)] Moskva (SEV Sekretariat) [Moscow (CMEA Secretariat)] (1983) 54-69, available online at <http://25.cisg.info/content/publikation.php?id=2>

LEBEDEV, Sergei N. [Russia]

1985. K peresmotru Gaagskoj konventsii 1955 goda [Towards Revision of the 1955 Hague Convention -in Russian], in: Pravovyi aspekty osuschestvlenia vneshne-ekonomicheskih svjazey [Legal aspects of foreign economic relationships], Moscow Institute of International Relations (1985), 55-58

LEBEDEV, Sergei N. [Russia]

1985. Concerning Revision of 1955 Hague Convention [ - in Russian], Juridical Aspects of Carrying out Foreign Economic Relations (1985)

LEBEDEV, Sergei N. / MARTYNOV, A.

1987. The New Hague Convention on the Law Applicable to Contracts for the International Sale of Goods, Foreign Trade (published by the USSR Ministry of Foreign Trade in Russian, English, French, Spanish, Germany and Hungarian) (1987), 43.

LISET PERES, E.

1988. Unifikatsiya norm, reguliruyushchikh mezhdunarodnuyu kuplyu-prodazhu (na primere Konventsii OON 1980 goda o dogovarakh mezhdunarodnoy kupli-prodazhi tovarov) [Unification of Norms Regulating International Sales (by the example of the 1980 UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods) - in Russian], Thesis for the degree of Candidate of Jurisprudence, Moscow (1988)

LUNTZ, L.A. [Russia]

1976. Konventsija ob iskovoj davnosti v mezhdunarodnoj kuple-prodazhe tovarov [Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods - in Russian], in: Sovetskij ezhegodnik mezhdunarodnogo prava (Moskva)/Soviet Year-Book of International Law: Moscow (1976) 119-132 [English summary 131-132].

MAGAZINE OF RUSSIAN LAW

2000. [Contracts for the International Sale of Goods: Further Changes of Circumstances – in Russian] 72-84

MAKOVSKY, A.L. [Russia]

2007. [Influence of the 1980 Vienna Convention on Formation of Norms of Russian Law - in Russian], in: Komarov ed., Venskai konvencia o dogovorah mezdunarodnoi kupli-prodazi tovarov. Praktika primenenia v Rossii i zarubezom [The Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods: Legal practice in Russia and in foreign countries - in Russian], Wolters Kluwer: Moscow (2007) 123-131

MARTYNOV, I.S. [Russia]

1993. Sfera primenenija i vybor prava po konventsii OON o dogovorakh mezhdunarodnoj kupli-prodazhi tovara 1980 g. [Scope of Application and Choice of Law Under the UN Convention on International Sale of Goods Contracts of 1980 - in Russian], in: 63 Gosudarstvo i pravo [State and Law], Moscow (1993) No. 9, 128-133

MARTYNOV, I.S. [Russia]

1994. [Regulation of International Sale of Goods Contracts by International Laws : Dis. Candidate of Legal Sciences – in Russian]

MEDVEDEV, Jewgeni / ROZENBERG, Mikhail G. [Russia]

1981. Konferentsija OON po dogovoram mezhdunarodnoj kupli-prodazhi tovarov [UN Conference on Contracts for the International Sale of Goods - in Russian], in: Vneshnjaja torgovlja, Moscow (1981) No. 1, 25-30

MENGLIEV, C.

2012. Гармонизация гражданско-правовых норм стран СНГ [Harmonization of Civil Law in CIS Countries - in Russian], zakon.kz (Kazakhstan) (27 January 2012) available online at <http://www.zakon.kz/4470169-garmonizacijagrazhdansko-pravovykh.html>

MURANOV, Alexandre [Russia]

2000. [History of official publication in the Russian Federation of the CISG in connection with the problem of applying in Russia its international treaties - in Russian] (24 April 2000), in: Oleg Semenov ed., CISG <online> 20 years <conference>, "http://www.cisg.ru/20_jahre/muranov1.html"

MUSIN, Valerij A. [Russia]

1985. Porjadok zakjuchenija dogovora mezhdunarodnoj kupli-prodazhi [Formation of Sales Contracts - in Russian], in: Sovetskoe gosudarstvo i pravo [Soviet State and Law], Moscow (1985) No. 12, 44-49.

MUSIN, Valerij A. [Russia]

1986. Mezhdunarodnye torgovye kontrakty [International Trade Contracts - in Russian] Leningrad (1986) 150 p. [CISG 8-10, 58-71, 74-75, 80-106, 110-115, 144-150]

MUSIN, Valerij A. [Russia]

1993. [The UN Convention on the International Sale of Goods Contracts 1980 and Particular Issues of Civil and International Private Law – in Russian] 1 The Journal of Private International Law (1993) 6-11

MUSIN, Valerij A. [Russia]

2000. [The Arbitration Clause in International Trade Contracts and a Law-Development Problem – in Russian] 4 Third-Party Court (2000) 29-40

MUSIN, Valerij A. [Russia]

2007. [On Certain Grounds for Exemption from Liability for a Failure to Perform the Party's Contractual Obligations under a Contract for the International Sale of Goods - in Russian], in: Komarov ed., Venskai konvencia o dogovorah mezdunarodnoi kupli-prodazi tovarov. Praktika primenenia v Rossii i zarubezom [The Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods: Legal practice in Russia and in foreign countries - in Russian], Wolters Kluwer: Moscow (2007) 132-143

NAM, K.V [Russia]

1998. Aktual 'niye problemi grazhdanskogo prava: Ubitki i neustoika [Topical problems of civil law: Damages and penalty - in Russian], Moskva (1998)

NESHATAEVA, T.N.

1998. Inostrannye predprinimateli v Rossii. Sudebno-arbitrazhnaja praktika [Foreign enterprises in Russia. Arbitration Court practice - in Russian], Moskva: Delo (1998) 216 p. [CISG 38-41, 62-66, 111-113, 129-130, 136-138, 140-141, 144-145]

NOVITSKIY, I.B. / PERETERSKIY, I.S. eds.

1999. Rimskoye Chastnoye Pravo [Roman Private Law - in Russian], Moskva: Yurist (1999)

PAVLOVA, N. [Russia]

1998. [Disputes Arising out of International Trade Contracts that Contain an Arbitration Clause – in Russian] 7 The Law (1998) 108-110

PERES ERNANDES, Liset [Russia]

1988. Unifikatsija norm, regulirujushtchich mezhdunarod-nuju kuplju-prodazhi (na primere konventsii OON 1980 g. o dogovorakh mezhdunarodnoj kupli-prodazhi tovarov) [Unification of Norms Regulating International Sales Contracts (exemplified by the 1980 UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods) - in Russian], Thesis Kand. Jur., Moscow (1988)

POPOVA, E.V. [Russia]

2001. [The Problems of Application of the Geneva Convention “On Agency Services in the Field of the International Sale of Goods” – in Russian] 8 International Public and Private Law (2001) 66-68

RAZUMOV, Konstantin L. [Russia]

1983. Konventsija o dogovorakh mezhdunarodnoj kupli-prodazhi tovarov i forma vneshnetorgovych sdelok [The Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Form of Foreign Trade Contracts - in Russian], in: S.E.V. [CMEA] ed., Materialy seminara po Konventsii ob iskovoj davnosti i Konventsii o dogovorakh mezhdunarodnoj kupli-prodazhi tovarov, razrabotannym v ramkakh Komissii OON po pravu mezhdunarodnoj torgovli [Materials from a Seminar on the Convention on the Limitation Period and the Convention on Contracts for the International Sale of Goods, elaborated within the framework of UNCITRAL (Moscow April 1983)] Moskva (SEV Sekretariat) [Moscow (CMEA Secretariat)] (1983) 123-128

ROZENBERG, Mikhail Grigorievich [Russia]

[Vienna Conference participant]

1981. Aktual'nye voprosy pravovogo regulirovaniya vneshney torgovli SSSR [Topical Issues of Legal Regulation of USSR Foreign Trade - in Russian], Moscow (1981) 82-87

ROZENBERG, Mikhail Grigorievich [Russia]

1989. Mezhdunarodnoe regulirovanie postavok v ramkakh SEV [The International Regulation of Delivery within the Framework of CMEA - in Russian], Moscow: Mezhdunarodnye otnoshenija (1989) 280 p. [CISG 10-12, 67-72, 98, 130, 133-134, 255]

ROZENBERG, Mikhail Grigorievich [Russia]

1991. Konventsija OON o dogovorakh mezhdunarodnoj kupli-prodazhi tovarov 1980 goda [The 1980 UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods - in Russian], in: Khozjajstvo i pravo, Moscow (1991) No. 2, 127-135

ROZENBERG, Mikhail Grigorievich [Russia]

1991. Zakljuchenie dogovora mezhdunarodnoj kupli-prodazhi tovarov [On Conclusion of Contracts for the International Sale of Goods - in Russian], Moscow: Vneshnnekonomicheskij centr "Sovinterjur" (1991) 69 p.

ROZENBERG, Mikhail Grigorievich [Russia]

1995. [The UN Convention on the International Sale of Goods Contracts - in Russian] 12 Law (1995) 29-32

ROZENBERG, Mikhail Grigorievich [Russia]

1996. Kontrakt mezhdunarodnoi kupli-prodazhi. Sovremennaya praktika zaklyucheniya. Razreshenie sporov [International Sales Contracts - in Russian]. Mezhdunarodnyi tsentr finansovo-ekonomich, Moscow (1996) 656 p. [includes comments on eleven 1994 and three 1995 Russian arbitration proceedings at 34, 42-43, 56-59; 37, 55-56, 96; 43, 45-46; 45-46; 45, 55, 59-61; 46; 47; 47, 84; 47-48, 88; 52-54; 54; 55; 55; 61-70]

ROZENBERG, Mikhail Grigorievich [Russia]

1997. Praktika Mezhdunarodnogo Kommercheskogo arbitrazhnogo suda. Nauchno-prakticheskyi kommentaryi [Practice of the International Commercial Arbitration Court: Scientific - Practical Comments - in Russian], Mejdnarodny Centr of Financovo-Economicheskogo Razuitia [International Center of Financial-Economic Development], Moscow (1997) 288 p. [includes comments on sixteen 1995 Russian arbitration proceedings involving the CISG: Nos. 21 [46-54], 23 [55-63], 24 [63-65], 29 [75-78], 30 [79-84], 31 [83-87], 32 [87-93], 36 [99-106], 38 [108-112], 49 [139-142], 58 [158-164], 62 [167-174], 63 [174-180], 65 [182-185], 66 183-187], 70 [192-195]]

ROZENBERG, Mikhail Grigorievich [Russia]

1998. Arbitrazhnaja praktika za 1996-1997 gg. [Arbitration Practice in the Years 1996-1997 - in Russian], Moskva: Statut (1998) 279 p. [77 awards, including 29 involving CISG: Nos. 1 [12-15], 5 [36-28], 11 [38-41], 13 [49-52], 19 [70-72], 24 [83-85], 26 [89-91], 28 [98-101], 29 [102-109], 30 [110-113], 32 [117-118], 37 [117-118], 43 [158-160], 49 [175-176], 51 [183-185], 54 [189-192], 55 [193-195], 57 [198-199], 60 [205-206], 61 [207-208], 62 [209-211], 63 [212-215], 65 [219-223], 69 [232-233], 72 244-245], 73 [255-257], 75 [260-261], 77 [264-268]]

ROZENBERG, Mikhail Grigorievich [Russia]

1998. Mezhdunarodnyj dogovor i inostrannoe pravo v. praktike Mezhdunarodnogo kommertcheskogo arbitrazhnogo suda [The international contract and foreign law in the practice of the International Commercial Arbitration Court - in Russian], Moskva: Statut (1998) 212 p. [CISG 89-99: Arbitral awards MKAS 1 November 1996 (No. 309/1995), 13 May 1997 (3/1996), 10 January 1998 (65/1997), 26 January 1998 (76/1997); Appendices 100-212]

ROZENBERG, Mikhail Grigorievich [Russia]

1998. Kontrakt mezhdunarodnoy kupli-prodazhi [International Sales Contracts - in Russian], Moskva (1998)

ROZENBERG, Mikhail Grigorievich [Russia]

2000. [Contracts on the International Sale of Goods: Conclusions of Modern Practice. Dispute Resolution – in Russian] The World Book (2000)

ROZENBERG, Mikhail Grigorievich [Russia]

2001. Mezhdunarodnaya kuplya-prodazha tovarov: Kommentariy k zakonodatel 'stvu i praktike razresheniya sporov [International Sale of Goods: Commentary to Legislation and Practice of Dispute Resolution - in Russian], Moskva, Infra-M (2001)

ROZENBERG, Mikhail Grigorievich [Russia]

2001. Venskaya Konventsiya OON 1980g. o Dogovorakh Mezhdunarodnoy Kupli-Prodazhi Tovarov: K 10-letiyu yeyo primeneniya Rossiyei [The CISG: Tenth anniversary of its application in Russia - in Russian], Moskva: Statut (2001)

ROZENBERG, Mikhail Grigorievich [Russia]

2004. Nekotoriye voprosy primeneniya Venskoj konvencii o dogovorah mezhdynarodnoj kypli-prodazhi tovarov v praktike Mezhdynarodnogo kommercheskogo arbitrazhnogo syda pri TTP RF [Some Issues on Application of the Vienna Convention on Contracts for the International Sales of Goods in Practice of the International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation - in Russian], in: Book: Rossiya v kontekste mezhdynarodnogo razvitiya: mezhdynarodnoe chastnoe pravo, zashchita kulturnih cennostej, intelektualnaya sobstvennost, unifikaciaya prava. [Russia in the International Context: Private International Law, Cultural Heritage, Intellectual Property, Harmonization of Laws]. Festschrift für Mark Moiseevic Boguslavskij. A. Trunk, R. Knieper, A.G. Svetlanov, eds., Berlin, Berliner Wissenschafts-Verlag (2004) 739-748.

ROZENBERG, Mikhail Grigorievich [Russia]

2007. [Practice of the Tribunal of International Arbitration at the Russian Federation Chamber of Commerce and Industry on the Issues of Application of the 1980 Vienna Convention - in Russian], in: Komarov ed., Venskai konvencia o dogovorah mezdunarodnoi kupli-prodazi tovarov. Praktika primenenia v Rossii i zarubezom [The Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods: Legal practice in Russia and in foreign countries], Wolters Kluwer: Moscow (2007) 52-59

ROZENBERG, Mikhail Grigorievich [Russia]

2010. [International Sales of Goods: Commentary to the Legal Egulation and Practice of Dispute Resolution - in Russian] Moscow, the Statute (2010) 447 p.

SABELNIKOV, L. [Russia]

1995. [Main International Conventions, Agreements and Other Acts Regulating Foreign Trade – in Russian] 12 The Law (1995) 8-9

SADIKOV, O.N. / KRASNOVA, N.L. [Russia]

1992-1994. Iskovaja davnost'v mezhdunarodnom chastnom prave [The Limitation Period in International Private Law - in Russian] in: Rossijskij ezhegodnik mezhdunarodnogo prava [Russian yearbook of international law] 1992, Saint Petersburg: Social-Commercial Company "Russia-Neva" (1994) 131-145

SARCEVIC, Peter ed. [Yugoslavia]

1990. International Contracts and Conflicts of Laws [including papers by Goldstajn, Lando], London/Dordrecht/Boston: Graham & Trotman/Martinus Nijhoff (1990) 155 p.

SEMENOV, Oleg ed.

An Internet website on the CISG "http://www.cisg.ru" of special interest to traders of Russia and Germany [ - in Russian and in German]; see also "http://www.cisg-library.org/" [containing citations and, in many cases, links to a selection of Russian and German commentaries on the CISG]

SHAPKINA, G. [Russia]

1995. [Supply of Goods Regulation in the CIS Countries – in Russian] 6 The Law (1995) 77-82

SHARSKY, Andre

1999. Prawowie posledstwia naruschenia dogowora meshdunarodnoj kupli-prodashi: obtschaja charakteristika na osnove wenskoj konvenzii OON 1980 [ - in Russian], Belor, shurnal meshd. Prava I meshd. otnoschenij (1999) (4)

SHEMELIN, Dmitri A. [Ukraine]

2005. O forme dogovora meshdunarodnoi kupli-prodashi po zakonodatelstvu Ukraini [On Formation of Contracts for the International Sale of Goods under Ukrainian legislation - in Russian], available online at <http://25.cisg.info/content/publikation.php?id=5>

SHEVCHENKO, L. I. [Russia]

1995. [System of Laws Governing International Trade Relations – in Russian] Current Problems of Science of Law (Kemerovo 1995) 28-30

SHMITTGOFF, K.

1993. [The Export Transactions: Law and Practice of International Trade (Original Text: in English) – in Russian], ed. Komarov A. S., Legal Literature (1993)

SMIRNOVA, E. [Russia]

1997. [Application of the UN Convention on International Sale of Goods Contracts – in Russian] 11 Rus. Justice (1997) 26-28

SMIRNOVA, E. V. [Russia]

1996. [Remedies of Protection Available for the Buyer in Case the Seller Violates its Rights Under the Sale of Goods Contract – in Russian] 7 Business & Law (1996) 57-62

SMIRNOVA, E. V. [Russia]

1996. [The Scope of Application of the Un Convention on International Sale of Goods Contracts – in Russian] 6 Business & Law (1996) 58-62

SONO, Kazuaki [Japan]

1983. Vystuplenie Sekretarja Kamissii OON po pravu mezhdunarodnoj torgovli, natchal'nika otdelenija po pravu mezhdunarodnoj torgovli Upravlenija po pravovym voprosam Skeretariata OON [Contribution of the Secretary of UNCITRAL - in Russian], in: S.E.V. [OMEA] ed. Materialy seminara po Konventsii ob iskovoj davnosti i Konventsii o dogovorakh mezhdunarodnoj kupli-prodazhi tovarov, razrabotannym v ramkakh Kamissii OON po pravu mezhdunarodnoj torgovli [Materials from a Seminar on the Convention on the Limitation Period and the Convention on Contracts for the International Sale of Goods, elaborated within the framework of the UN Commission on International Trade Law (Moscow April 1983)] Moscow (SEV Sekretariat) [Moscow (OMEA Secretariat)] (1983) 6-17, 187-189

SOVET EKONOMITCHESKOJ VZAIMOPOMOSHTCHI. SEKRETARIAT
[CMEA Secretariat] ed. [Russia]

1983. Materialy seminara po Konventsii ob iskovoj davnosti i Konventsii o dogovorakh mezhdunarodnoj kupli-prodazhi tovarov, razrabotannym v ramkakh Komissii OON po pravu mezhdunarodnoj torgovli [Materials from a Seminar on the Convention on the International Limitation Period and the Convention on Contracts for the International Sale of Goods, elaborated within the framework of UNCITRAL - in Russian], Moscow April 1983 [- papers by Lebedev, Razumov, Zykin] Moscow (SEV Sekretariat) [Moscow (CMEA Secretariat)] (1983) [CISG 15-17, 54-134, 140-143, 148-191]

SPASOVA-STOJANOVA, Ts.A. [Russia]

1987. JUNSITRAL i unifikatsija prava mezhdunarodnoj torgovli [UNCITRAL and the Unification of the Law of International Trade - in Russian] Thesis Kand. Jur., Moscow (1987) [CISG 6, 10, 17-25]

STROVSKY, L. E. / IVANOVA, L. Y. [Russia]

1999. [International Sale of Goods Contracts: Manual for Students – in Russian], ed. Frolova E. D., The Ministry of Education of Russian Federation (Yekaterinburg: Ur. State. Tech. University 1999)

SUMINA, E. E. [Russia]

1998. [Problems of Unification of International Trade Law – in Russian] Abstracts of the Annual Scientific Conference of the Faculty Speeches (Ivanova 1998) 76-78

TELITSIN, V. M. [Russia]

1997. [The Application of the UN Convention 1980 in International Trade in Russia – in Russian] 2 Newsletter of Rus. Univerty of Peoples’ Friendship. Ser: Legal Science (1997) 91-101

TITOVA, Y. [Russia]

1994. [Export of Goods: How to Avoid Errors While Drafting and Signing the Contracts – in Russian] 10 Property and Law (1994) 77-93

TITOVA, Y. [Russia]

1994. [Export of Goods: How to Avoid Errors While Drafting and Signing the Contracts – in Russian] 11 Property and Law (1994) 87-105

TOMSINOV, V. [Russia]

1993. [International Sale of Goods Contract: Practical Recommendations on How to Draft Them – in Russian] 23 Sov. Justice (1993) 7-9

TOMSINOV, V. [Russia]

1993. [International Sale of Goods Contract: The Price – in Russian] 24 Sov. Justice (1993) 8-11

TOMSINOV, V. [Russia]

1994. [International Sale of Goods Contract: Obligations of the Parties – in Russian] 1 Rus. Justice (1994) 4-7

TOMSINOV, V. [Russia]

1994. [International Sale of Goods Contract: Parties’ Excuse from Liability – in Russian] 4 Rus. Justice (1994) 14-16

TRATAR, B.

1999. Nacela UNIDROIT za mednarodne gospodarske pogodbe v luci spremembe paradigme v mednarodnem gospodarskem pravu [ - in Russian], in: Pravnik (1999) 428-455

UGRIN, T. S. [Russia]

2000. [About the Idea of International (Foreign) Sale of Goods – in Russian] 9 Law and Order (2000) 49-51

VIKTOROVA, N.N.

2007. [Establishing peculiarities of additional performance liability deadlines under contracts for international sale of goods - in Russian], Private International Law Journal, Moscow (2007) 55:1

VILKOVA, Nina Grigorevna [Russia]

1981. Aktualniye voprosi pravovovo regulirovaniya vneshnei torgovli SSSR [Ucheb. posobie dlya fak. Povisheniya kvalifikatsii) / (Prinimali uchastiye Vilkova N. G., Kazakova N. A., Komarov A. S. i dr.]; Pod red. Roseenberga M. G., M, 1981 [Topical issues of legal regulation of foreign trade in the USSR (Ucheb. benefit factor. Advanced Studies)] / [took part: Vilkova N. G., Kazakova, N. A., Komarov A. S., and others - in Russian], Editor, Rosenberg, M. G. Moscow, 1981

VILKOVA, Nina Grigorevna [Russia]

1993. Vazhnyj instrument sodejstvija razvitija mezhdunarodnoj torgovli [An important instrument helping to develop international trade - in Russian], in: S.E.V. [CMEA] ed., Materialy seminara po Konventsii ob iskovoj davnosti i Konventsii o dogovorakh mezhdunarodnoj kupli-prodazhi tovarov, razrabotannym v ramkakh Komissii OON po pravu mezhdunarodnoj torgovli [Materials from a Seminar on the Convention on the Limitation Period and the Convention on Contracts for the International Sale of Goods, elaborated within the framework of the UN Commission on International Trade Law (Moscow April 1983)] Moscow: SEV Sekretariat [Moscow: OMEA Secretariat)] (1983) 130-134

VILKOVA, Nina Grigorevna [Russia]

1994. Yuridicheskie aspekti vstrechnoi torgovli, Hoz-vo vo i pravo [Legal aspects of countertrade, Management and law - in Russian],- M., 1994.- N 9.- S. 117-132

VILKOVA, Nina Grigorevna [Russia]

1995. Primenimoye pravo pri razresheniye sporov iz vneshneekonomicheskix sdelok, Hoz-vo i pravo [Applicable law in resolving disputes of foreign trade transactions, Management and law - in Russian],- M., 1995.- N 11.- S. 100-109

VILKOVA, Nina Grigorevna [Russia]

1997. Regionalnaya unificatsiya kollizionnih norm i mejdunarodnie i kommercheskiye kontrakty, v: Urid. Mir. [Regional harmonization of conflict of laws and international and commercial contracts - in Russian], in: Legal World.- M., 1997.- N 10.- S. 18-28

VILKOVA, Nina Grigorevna [Russia]

1997. Unifikatsiya kolizionnih norm v sfere mejdunarodnih kommercheskih kontraktob, Hoz-vo i pravo [The unification of conflict rules in international commercial contracts, Management and law - in Russian], - M., 1997.-N 11. -S. 131-136

VILKOVA, Nina Grigorevna [Russia]

1997. Unifikatsiya kolizionnih norm v sfere mejdunarodnih kommercheskih kontraktob, Hoz-vo i pravo [The unification of conflict rules in international commercial contracts, Management and law - in Russian],- M., 1997.- N 12.- C. 139-147

VILKOVA, Nina Grigorevna [Russia]

1998. Metodi unificatsii prava mejdunarodnih kommercheskih kontraktov, Gosudartvo i pravo [Methods of unification of international commercial contracts, State and Law - in Russian],- M., 1998.- N 7.- S. 73-78

VILKOVA, Nina Grigorevna [Russia]

2001. Mejdunarodniye kommercheskiye kontrakti: Teoriya i praktika unificatsii pravovovo regulirovaniya: Dissertasia na soiskaniye stepeni d-ra urid. Nauk [International Commercial Contracts: Theory and practice of uniform law - in Russian], Dissertation for the degree of Juris Doctor, Moscow, 2001

VILKOVA, Nina Grigorevna [Russia]

2004. Dogovrnoye pravo b mejdunarodnom oborote [Contract law in international traffic - in Russian], M.: The Statute, 2004

VILKOVA, Nina Grigorevna [Russia]

2007. [The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods in the Arbitration Practice of the ICC - in Russian], in: Komarov ed., Venskai konvencia o dogovorah mezdunarodnoi kupli-prodazi tovarov. Praktika primenenia v Rossii i zarubezom [The Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods: Legal practice in Russia and in foreign countries - in Russian], Wolters Kluwer: Moscow (2007) 104-116

VILKOVA, N. / BOGUSLAVSKY, M. / GORODISSKY, A. / ZYKIN, I. / KOMAROV, A. / KOSTIN, A. / ROZENBERG, M. / SADIKOV, O.

1994. [Vienna Convention on Contracts for International Sale of Goods (Commentary) - in Russian], Moscow (1994) 316 p.

VOLGINA, Natalia Anatolyeva

1999. Praktika sostavleniya kontrakta mejdunarodnoi kupli-prodaji tovarov: Ucheb. metod. posobiye: Dlya studentov-bakalavrov ekon. fak., magistrov In-ta mirovoi ekonomiki i biznesa pri RUDN [The practice of contract formation in the international sale of goods: Teaching method manual: For bachelor students in economics at the Institute of World Economics and Business at and business at the Russian University for the Peace of Nations - in Russian], N. A. Volgina, M.: Izd-vo Ros.University Press of Friendship of Peoples, 1999

WESTERMANN, Jurgen [Germany]

2000. [UN Sales Law (Executive Summaries): Rulings of the BGH (German Supreme Court) and OLG (German Appellate Courts) - in Russian] (25 April 2000), in: Oleg Semenov ed., CISG <online> 20 years <conference>, "http://www.cisg.ru/20_jahre/bgh.html"

WITZ, Claude [France]

2000. A Raw Nerve in Disputes relating to the Vienna Sales Convention: The Reasonable Time for the Buyer to Give Notice of a Lack of Conformity, ICC International Court of Arbitration Bulletin, Vol. 11/No. 2 (Fall 2000) 15-21; see also translation of this commentary [ - in Russian], in: Komarov ed., Venskai konvencia o dogovorah mezdunarodnoi kupli-prodazi tovarov. Praktika primenenia v Rossii i zarubezom [The Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods: Legal practice in Russia and in foreign countries - in Russian], Wolters Kluwer: Moscow (2007) 3-17

YELISSEV, Ilya Vladimirovich

2001. Problemi grajdansko-pravovovo regulirovaniya mejdunarodnoi kupli-prodaji tovarov [Problems of civil law regulating the international sale of goods - in Russian], in: LegalScience: 12.00.03 St. Petersburg StateUniversity, St. Petersburg, 2001

YELISSEV, Ilya Vladimirovich

2002.Grakdansko-pravovoye regulirovaniye mejdunarodnoy Kupli-profaji tovarov [Civil law regulation of the international sale of goods - in Russian], in: St. Petersburg, Moscow, Legal Center Press, 2002

YERPILEVA, Natalia Uryevna

1999. Mejdunarodnoye chastnoye pravo: Uchebnik dlya VUZov [Private International Law: Textbook for higher education institutions - in Russian], Moscow, Publishing House "Nota Bene," 1999

YERPILEVA, Natakua Uryevna

2000. Mejdunarodniye kommercheskiye kontrakti v mejdumarodnom chastnom prave [International Commercial Contracts in Private International Law - in Russian], in: The law and economics.- Moscow, 2000.- Vol.3.- S. 24-49

YURIDICHESKY CENTER

2002. Sybpravo: Mezhdynarodnee svodee ynefetzerovannogo kontraktnogo prava [International codifications of unified contractual law - in Russian], Association Yuridichesky Center, Law Faculty of Saint Petersburg State University, Russian Federation (2002)

 

ZIMENKOV, O.N. [Russia]

2007. [Application of Vienna Convention Provisions on Exemption from Liability for non-Performance of Contractual Obligations by the Parties in the Practice of the Tribunal of International Arbitration at the Russian Federation Chamber of Commerce and Industry - in Russian], in: Komarov ed., Venskai konvencia o dogovorah mezdunarodnoi kupli-prodazi tovarov. Praktika primenenia v Rossii i zarubezom [The Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods: Legal practice in Russia and in foreign countries], Wolters Kluwer: Moscow (2007) 70-82

ZIMENKOVA, O. N. [Russia]

1988. [The Practice of Arbitration Review of the Requirements of Specific Performance / / Materials Gathered from the Law Section – in Russian] 38 Chamber of Comm. and Ind. Of the USSR (1988) 35-37

ZVEKOV, V.P.

1999. Mezhdunarodnoye chastnoye pravo [International Private Law - in Russian], Norma, Moskva (1999)

ZYKIN, Ivan S. [Russia]

1983. [UN Convention on the International Sale of Goods and the Usages of International Trade (Report) - in Russian], in: S.E.V. [CMEA] ed. Materialy seminara po Konventsii ob iskovoj davnosti i Konventsii o dogovorakh mezhdunarodnoj kupli-prodazhi tovarov, razrabotannym v ramkakh Komissii OON po pravu mezhdunarodnoj torgovli [Materials from a Seminar on the Convention on the Limitation Period and the Convention on Contracts for the International Sale of Goods, elaborated within the framework of UNCITRAL (Moscow April 1983)] Moscow (Sekretariat SEV) [Moscow (COMECON Secretariat)] (1983) 109-116

ZYKIN, Ivan S. [Russia]

1990. Dogovor vo vneshneekonomicheskoj dejatel'nosti [Contracts in Foreign Economic Activities - in Russian], Moscow: Mezhdunarodnie otnoshenija (1990) 220 p.

ZYKIN, Ivan S. [Russia]

1994. Vneshneekonomicheskiye operatsii: pravo i praktika [Foreign Economic Operations: Law and Practice, International Relations - in Russian], Moskova (1994)

ZYKIN, Ivan S. [Russia]

2007. [The Practice of Application of Means of Protection of Sellers' and Buyers' Rights under the 1980 Vienna Convention - in Russian], in: Komarov ed., Venskai konvencia o dogovorah mezdunarodnoi kupli-prodazi tovarov. Praktika primenenia v Rossii i zarubezom [The Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods: Legal practice in Russia and in foreign countries - in Russian], Wolters Kluwer: Moscow (2007) 132-143


Pace Law School Institute of International Commercial Law
Comments/Contributions

Go to Database Directory || Go to CISG Table of Contents