Bibliography of CISG Materials in Greek Go to Database Directory || Go to CISG Table of Contents Go to Bibliography Homepage

Bibliography of CISG Materials in Greek

Search the Bibliography

ANASTASSIOS, Poyliadis [Greece]

1998. H symbasis tvn Hnvmenvn Ethnvn gia th diethni pvlhsh kinhtvn kai to dikaio toy astikoy kvdikos: to rythmistiko protypo ths enoupoihshs tvn symbatikvn paravbasevn [The UN Convention on International Sales of goods: Model for the unification of breach of contract provisions - in Greek], Episkophsh Emporikou dikaiou (1998) 19 et seq.

ANASTASSIOS, Valtoudis [Greece]

1999. To dikaivma "metekplhrvshs" tou pvlhth kata th symbash ths Biennhs (CISG) [The seller's right to cure according to the Vienna Convention: arts. 37, 48 CISG - in Greek], Armenoupoulos (1999) 595-615

BEHLIVANIS

1999. Dimiourgia evropaikou dikeou polisis - Odigia 1999/44/EU, Simvasi tov Inomenon Ethnon ke Astikos Kodikas [Creation of the European sales law - Directive 1999/44/EU, United Nations Convention and Civil Code - in Greek], Armenopoulos [Thessaloniki Bar Review] (1999) 1660 et seq.

CHELIDONIS, A.

2001. [Law 2532/97 (Vienna Convention for international sale of goods): Setting the limits of the sphere of application and theory of legal transactions - in Greek], Chronicles of Private Law (2001) 879

CHELDONIS, A.

2002. The "fundamental breach of contract" in Article 25 of the Vienna Convention - in Greek], Commercial Law Survey (2002) 663

DEMAS, Al.

1998. [Sphere of Application of the CISG - in Greek], Company and Undertakings Law (1998) 452

DEMAS, Al.

1998. [International Contracts for the Sale of Goods. The Convention of the United Nations (Vienna 1980 - Law 2532/1997) - in Greek], Legal Podium (1998) 432

DEMETRIADES, P.

2006. [Sales Law in the Civil Code and the international convention ofor the sale of goods (CISG) - in Greek], Armenopoulos (2006) 1183

DIMAS, Al

1998. Diethnis symvasis poliseos proionton: I Sinthiki (Symvasi) ton Hnomenon Ethnon (Viennis) tou 1980 (Nomos 2532/1997) [International conventions for the sale of goods: The Convention of the United Nations (Vienna) of 1980 (Law 2532/1997) - in Greek], 46 Nomiko Vima (NoB) [Athens Bar Review] 432-436

DIMAS, Al.

1998. Pedio Efarmogis tis Symvasis ton Inomenon Ethnon gia tis diethnis polisis kiniton pragmaton [Sphere of Application of the CISG - in Greek], in: Dikeo Epihirisseon ke Eterion [Law of Enterprises and Companies] (1998) 452 et seq.

DORIS, F. / CHELIDONIS, A.

2006. [Issues for the application of the Vienna Convention for international Sales of goods (Law 2532/97) - in Greek] (2006)

FLAMBOURAS, Dionysios P. [Greece]

1998. I metathesis tou kindinou symfona me ti symvasi tis Viennis gia ti Diethni Polisi Kiniton Pragmaton [Transfer of risk under the CISG - in Greek], Synigoros (April-May 1998) 26 et seq.

FLAMBOURAS, Dionysios P. [Greece]

2000. Apalagi apo tin efthini gia mi ekplirosi tis simvasis tis polisis sti Simvasi tis Viennis gia tis diethnis polisis kiniton [Exemption from liability for non-performance of the contract of sale under the CISG - in Greek, Epitheorissi Emborikou Dikeou [Commercial Law Review] (2000) 679-711

FLAMBOURAS, Dionysios P. [Greece]

2000. To provlimia tis epidikasis ke tou ypologismou tou epitokiou sti Simvasi tis Viennis [The problem of the granting and calculation of interest under the CISG - in Greek], Kritiki Episkopisi Nomikis Therorias ke Praxis [Critical Review of Legal Theory and Practice (2000) 195-213

FLAMBOURAS, Dionysios P. [Greece]

2000. I kanones tou Diethnous Emporikou Epimelitiriou gia ti Diethni Emporiki Polisi (Incoterms 2000) [The International Chamber of Commerce Rules for International Commercial Sales (Incoterms 2000) - in Greek], in: Dikeo Epihiriseon ke Eterion [Law of Enterprises and Companies] (2000) 260-270 [includes CISG comparatives]

FLAMBOURAS, Dionysios P. [Greece]

2001. I Arhes tis UNIDROIT gia tis diethnis emborikes simvasis: Isagogika stihia - Pedio Efarmogis - Zimimata Idiotikou Diethnous dikeou [The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts - Sphere of Application - Private International Law matters - in Greek], Kritiki Epitheorisi Nomikis Theorias ke Praxis [Critical Review of Legal Theory and Practice] (201/1) 241-266 [includes comments on interrelation between CISG and the Principles]

FLAMBOURAS, Dionysios P. [Greece]

2008. [Recent case law of Greek courts for the Vienna Convention of 1980 forinternational sales of goods: Issues of private international law - in Greek], Private International Law of Commerce (2008) 509

FLAMBOURAS, Dionysios P. [Greece]

2009. International Sales - in Greek], in: Pamboukis ed., International Transactions Law, Athens: Law Library (2009)

FLAMBOURAS, Dionysios P. / PETROCHILOS, Georgios [Greece]

2000. I Simvasis tis Viennis opos erminevete apo ta dietitika dikastiria [The CISG as interpreted by arbitral tribunals - in Greek], Epitheorisi Emporikou Dikaiou [Commercial Law Review] (2000) 1-62

GEORGIADIS, A.

2004. [Contractual Law. Special Part - in Greek], Vol. 1 (2004) 151 et seq.

GIANNOPOULOS, P.

1999. [Sphere of application of the Vienna Convention of1980 - in Greek], Greek Review of European Law (1999) 622

KAPNOPOULOU, E. N. / WITZ, Claude

1995. E súmbase tes Viénnes perí diethnoús poleseos emporuemáton kai e prosphate schetike nomologia Ellenike epitheorese europaikou dikaiou [The Vienna Convention on International Sale of Goods and Recent Case Law - in Greek], Greek review of European Law (1995) 561-576

KARAKOSTAS, Ioannis

1998. I enia tou elatomatos kata ta arthra 534 et seq. AK, to arthro 6 N. 2251/1994 gia tin prostasia ton katanaloton kai ta arthra 25 kai 35 1 tis Simvasis tis Viennis tou 1980 gia tis diethnis polisis emporevmaton [The concept of defect in accordance with articles 534 et seq. of the Greek Civil Code, article 6 of Consumer Protection Act No. 2251/1994, and articles 25 and 35(1) of the CISG - in Greek], in: Dikeo Epihiriseon ke Eterion [Law of Enterprises and Companies] (1998) 1240 et seq.

KERAMEUS, Konstantinos D. [Greece]

1977. Harmenopoulous [ - in Greek], 31 Journal of Thessaloniki Bar (1977) 169

KIANTOS, Vassilios [Greece]

1997. Idiotiko dikaio tou diethnous emporiou [International Commercial Law - in Greek], 2d ed., Sakkoulas-Thessaloniki publications (1997) 522-622 [general analysis of all articles of the CISG]

KORNILAKIS, Panagiotis

2000. [Contract Law in summary - in Greek], Sakkoulas Editions: Athens-Thessaloniki (2000) 56-67

KORNILAKIS, Panagiotis / POULIADIS, Athanasios / VALTOUDIS, Anastasios [Greece]

2001. I Simvassi tis Viennis gia tis Diethnis Polisis Kiniton [The Vienna Convention for the International Sale of Goods - in Greek], in: Kornilakis, Pouliadis/Valtoudis, The Vienna Convention (2001), Sakkoulas: Athens-Thessalouiki 52-67

KORNILAKIS, Panagiotis

2002. [Issues concerning the application of the Vienna Convention for the International Sale of Goods. Introduced regulatory framework. The right to declare the contract avoided - in Greek], Judicial Review (2002) 133

KORNILAKIS, Panagious

2002. [Special Contractual Law - in Greek], Vol. I (2002) 104 et seq.

KOUTSOUKIS, Dimitrios

2000. I Symvasi ton Inomenon Ethnon gia tis Diethnis Polisis kiniton pragmaton [The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods - in Greek], Ant. N. Sakkoulas: Athens (2000) 120 p.

LIAKÓPOULOS, Athanássios

1997. Genikó emporikó díkaio - Apó ten emporiké práxe sten emporiké symbase [General Commercial Law - From Commercial Act to Commercial Contract - in Greek], Thessaloniki: Sakkoulas 2d ed. (1997) [CISG 66-70]

NIKOLAIDIS, Georgios [Greece]

1999. I dimiourgia tis CISG ke I symvivasmi tous opious ekfrazei [Creation of the CISG and the compromises reflected - in Greek], Kritiki Epitheorisi Nomikis Theorias ke Praxis [Creitical Review of Legal Theory and Practice] (1999/2) 119 et seq.

NIKOLAIDIS, Georgios [Greece]

2000. Oriothetissi tou pediou efarmogis ton neon dikeon tis polissis (CISG, odigia 1999/44/EK) se shesi me to dikeio tis polissis tou AK [Defining the sphere of application of the new sales law (CISG, directive 1999/44/EU) in relation to the law of sales in the Civil Code - in Greek], in: Dikeo Epihiriseon ke Eterion [Law of Enterprises and Companies] (2000) 806 et seq.

NIKOLAIDIS, Georgios [Greece]

2000. [The international sale of goods under the CISG - in Greek], in: Nikolaidis, The International Sale (2000) 111-113

PANTELIDOU, K.

2002. [Issues from the allocation of risk under the Vienna Convention for the International Sale of Goods - in Greek], Private Law Chronicle (2002) 97 et seq.

PAPANIKOLAOW, P. / ROUSSOU, Kl. / CHRISTODOULOU, K. / KARABATZOS, A.

2003.[The new law on the seller's liability - in Greek] 259 et seq.

POULIÁDIS, Athanássios Kon. [Greece]

1997. Syrroé kanónon eidikú kai genikú enochikú dikafu sten astiké euthýne tu polité Tomos I: Eggyodosía kai me ekplérose Dogmatiké kai dikaiopolitiké theórise. Me sygkritiké synektímise tu dikafu ton Symbáseon tes Cháges ( ULIS) kai tes Biénnes (CISG) gia te diethné pólise kinetón pragmáton kai tes telikés eisígeses tes epitropés gia ten anatheórise tu germanikú dikafu [The concurrence of special and general norms of the civil liability of the seller. Vol. I: Warranty and non-performance - Doctrinal and policy analysis, including ULIS and CISG as well as the Final Report of the Commission Charged with Reforming the German Law of Obligations - in Greek], Thessaloníki: Sakkoulas (1997) 276 p. [CISG 84-127, 194-221, 245]

POULIÁDIS, Athanássios Kon. [Greece]

1998. E Sýmbase ton Enoménon Ethnón gia te diethné pólese kinetón kai to díkaio tu Astikú Kódika: To rythmistikó prótypo tes enopofeses ton symbatikón parabáseon [The CISG and the Civil Code: Model for the unification of breach of contract provisions - in Greek], Episkópese Emporikú Dikafu (1998) 19 et seq.

POULIÁDES, Athanassios Kon. [Greece]

2005. [Seller's liability in the system of contract breaches - in Greek] (2005)

SCHWENZER, Ingeborg [Germany/Switzerland]

2006. Ypanachorisi tou agorasti apo ti symvasi polisis, logo mi symphonias tou pragmatos i tou engraphou me ti symvasi, sto thienthnes emborio (Vertragsaufhebung durch den Käufer wegen vertragswidriger Ware oder Dokumente im internationalen Handel) [ - in Greek], in: Armenopoulos (2006) pp. 689-702

STATHOPÓULOS, Michael [Greece]

1997. H ypo kyrosi symbash tvn Hnvmenvn Ethnvn gia tis diethneis pvlhseis kinhtvn kai to dikaio tou AK - kainotomies epi symbatikvn parabasevn [The pending ratification of the CISG; Comparisons with Civil Code provisions: buyer's and seller's liability; Innovations on breach of contract - in Greek], Nomikon Vhma [Athens Bar Review], Vol. 45 (1997) (45), 1085-1098 [comparative analysis of the liability provisions of the CISG and the Civil Code of Greece]

VALTOÚDIS, Anastássios [Greece]

1999. To dikafoma metekpléroses tu polité katá te Sýmbase tes Biénes (CISG) [Seller's right to cure under the Vienna Convention (Articles 37, 48 CISG) - in Greek], Armenopoulos [Thessaloniki Bar Review]: Thessaloniki (1999) 595-609

VALTOÚDIS, Anastássios [Greece]

1999. To próblema tes sirroés tes Efthýnes jiá pragmatiká elattómata katá te Sýmbasi tes Wiénes (CISG) me to ethnikó exosymbatikó díkaio [The problem of concurrent liability for defective goods under the CISG and under national tort law - in Greek], Armenopoulos [Thessaloniki Bar Review]: Thessaloniki (1999) 327-351

VRELLIS, Spyridon

1996. I Symvasi ton Inomenon Ethnon gia tis symvasis diethnous poliseos emborevmaton - Skepsis gia ti skopimotita proshoriseos tis Ellados [The CISG - Thoughts on the necessity for ratification of the Convention by Greece - in Greek], 2 Kinodikion (1996) 21-42

WILL, Michael R. / POULIÁDIS, Athanássios Kon.

1998. E paragrafe ste diethne pólise kinetón - Sképseis me aformé ten apófase tu Efetefu Geneúess tes 10.10.1997 (Chambre civile de la Cour de Justice, 10.10.1997, ACJC/1230/1997) [The limitation period for the international sale of goods (comments on the decision of the Geneva Court of Justice of 10 October 1997, ACJC/1230/1997 - in Greek], Epitheórese Nomikis Theorias kai Praxis [Critical review of legal theory and practice], Athens (2/1998) 125

WITZ, Claude / KAPNOPOULOU, Elissabet N.

1995. E Súmbase tes Viénnes perí diethnoús poleseos emporeumáton kai e prosphate schetike nomologia [Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods and recent relevant case law - in Greek], Ellenike epitheorese europaikou dicaiou [Greek Review of European Law]/ Revue héllènique de droit européen, Thessaloniki (1995) 3:561-576


Pace Law School Institute of International Commercial Law
Comments/Contributions

Go to Database Directory || Go to CISG Table of Contents