VLAHEK, Ana

2005. Odstop od pogodbe po Dunajski konvenciji [Avoidance of the Contract under the Vienna Sales Convention - in Slovenian], Podjetje in delo, Nr. 6-7 (2005) 1228-1251