PETRIKIC, Radivoje [Austria]

1995. Pravo prodavca na naknadno izvrsenje obaveza u medunarodnoj prodaji robe [The seller's right to cure in the international sale of goods - in Serbo-Croatian], 44 Pravni zivot [Legal Life], Beograd (1995) 463-482