LATVA, Sami

2004. Sopimuksen purkaminen olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi CISG:n mukaan [Avoidance of the contract for fundamental breach under the CISG - in Finnish], pro gradu -tutkielma. Yksityisoikeuden laitos, Helsinki: Helsingin yliopisto (2004)