Go to Database Directory

CIETAC Arbitration Awards

First 321 CISG Case Translations

16 April 2010

Persons who have participated in Pace's program of translating cases on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) from the People's Republic of China to share with the world trade community include the Chinese scholars and practicing attorneys listed below. We express our appreciation to each for this service provided for traders of China and persons who trade with them and for others seeking added knowledge of Chinese jurisprudence on uniform law.

CAO Mingde, CHEN Gang, CHEN Lili, DONG Ping, DU Li, FAN Kun, GU Zhenhua, GUO Xiaowen, GUO Xin, HAN Jian, HU Bin, HUANG Xiangyu, JIANG Chi, JIANG Xuewan, LI Huini, LI Jie, LI Jing, LI Ke, LIANG Wenwen, LIN Chung, LIN Liming, LIN Zhongming, LING Taotao, LIU Ping, LONG Weidi, LU Xia, LU Xiaojie, NG Hoi-Yan, PI Xiaoxuan, POON Farah, SUN Chao, SUN Jingyuan, TANG Zizheng, TONG Lin Wah, WANG Chenghong, WANG Fan, WANG Heng, WANG Jun, WANG Minna, WANG Shengli, WEI Fan, WEI Huo, WEI Shu, WU Dong, WU Qian, XIE Sandy, XU Meihua, YAN Qihua, YAN Tianhuan, YANG Fan, YANG Wei Xia, YANG Yinghao, YAO Fan, YU Julie, YUAN Xiaotong, YU Weizong, XU Sangiao, ZHAN Changzheng, ZHANG Kejie, ZHANG Tony, ZHAO Ning, ZHENG William, ZHENG Xie, ZHOU Xishu, and ZHU John.
 

Case
Claimant /
Respondent
Claim
Award / CISG support
Calculator assembly parts case of 4 August 1988
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/880804c1.html>
Country other than PRC / PRC US $92,500 US $92,500
Art. 39
Thai-made emulsion case of 1989
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/890000c1.html>
Country other than PRC / PRC US $129,910 RMB 17,500 + US $129,910 RMB 17,500 +
Arts. 71, 72
Sesame / urea case of 13 June 1989
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/890613c1.html>
PRC / Jordan US $420,000 RMB 932,900 US $180,000
Arts. 4, 74, 75, 76, 77
Cloth wind coat case dated 1990
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/900000c1.html>
PRC / Country other than PRC US $91,300 + RMB 643,560
Arts. 9, 53, 60, 74, 77
Silicate-iron case of 18 April 1991
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/910418c1.html>
US / PRC US $404,813 US $178,000
Art. 76
Metal silicon case of 19 April 1991
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/910419c1.html>
US / PRC US $80,000 US $56,000 +
Arts. 8, 38, 39, 74, 78
Cysteine monohydrate case of 6 June 1991
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/910606c1.html>
Country other than PRC / PRC US $39,165 US $3,875
Arts. 9, 77, 79, 86, 88
Roll aluminum case of 30 October 1991
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/911030c1.html>
PRC / US US $562,414 US $368,545
Arts. 25, 47, 49, 64, 75, 76, 77, 78, 81, 84
Cold-rolled steel plates case of 16 December 1991
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/911216c1.html>
PRC/Germany RMB 1,259,980 + US $20,000
Arts. 9, 38, 74, 77
Cardboard scrap paper case dated post-1992
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930000c2.html>
NA / NA HK $157,440 RMB 88,000 + HK $108,543
Arts. 4, 8, 25, 29, 74, 78, 82
Sesame seed cake case of 9 January 1993
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930109c1.html>
PRC / New Zealand US $132,000 RMB 156,406 + US $132,000 RMB 34,286 +
Arts. 61, 63, 77, 78
Ferrosilicon case of 20 January 1993
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930120c1.html>
US / PRC US $404,813 US $178,000
Arts. 74, 76
Terylene machine case of 25 February 1993
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930225c1.html>
PRC / US US $177,200 + US $95,200 +
Arts. 25, 74, 84
Bread improving tablets case of 27 February 1993
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930227c1.html>
Hong Kong / Mainland China US $13,770 Claim dismissed
Arts. 61, 74
Cement case of 26 March 1993
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930326c1.html>
Mainland China / Hong Kong US $462,000 RMB 23,000 + US $462,000 RMB 23,000 +
Arts. 53, 78
Talcum block case of 30 March 1993
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930330c1.html>
Mainland China / Hong Kong US $261,330 US $70,935
Arts. 7, 38, 39, 40, 74, 78
Steel products case of 1 April 1993
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930401c1.html>
PRC / US US $367,987 RMB 196,908 Claim dismissed
Arts. 18, 19, 74, 75, 76
Copperized steel tubes case of 5 July 1993
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930705c1.html>
PRC / US US $291,201 RMB 415,079 + US 330,269 RMB 24,697 +
Arts. 38, 74, 77, 78
Heliotropin case of 10 July 1993
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930710c1.html>
US / PRC US $21,571 + US $24,953
Arts. 8, 9, 35, 74, 77
Shaping machine case of 20 July 1993
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930720c1.html>
PRC / Japan Yen 73,314,680 US $3,267 RMB 1,224,302 + Yen 40,406,455 US $2,094 RMB 109,353
Arts. 25, 49, 74, 81, 84
Semi-automatic weapons case of 7 August 1993
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930807c1.html>
PRC / US US $358,447 + US $358,447 +
Arts. 74, 78, 79
Frozen beef case of 26 October 1993
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/931026c1.html>
PRC / US US $124,525 RMB 238,757 + US $49,200 RMB 238,757 +
Arts. 25, 64, 75, 76, 78, 81
Equipment case of 20 December 1993
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/931220c1.html>
US / PRC US $60,365 + US $37,361
Art. 74
Hydraulic press case of 20 January 1994
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940120c1.html>
PRC / Italy US $429,500 Claim dismissed
Art. 35
Cysteine case of 20 February 1994
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940220c1.html>
Country other than PRC / PRC US $94,089 US $30,646
Arts. 12, 26, 39, 49, 76
Cow's liver fungus case of 30 March 1994
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940330c1.html>
PRC / Germany US $50,400 US $7,665 +
Arts. 35, 58
Printing machine case of 6 April 1994
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940406c1.html>
PRC / US US $371,200 RMB 1,260,000 + Claim dismissed
Arts. 25, 46, 48, 84
Old paper case of 11 April 1994
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940411c1.html>
PRC / US US $66,696 RMB 30,905 + US $66,696 RMB 11,500 +
Arts. 30, 34, 84
Carbomide case of 10 May 1994
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940510c1.html>
Australia / Germany US $116,000 Claim dismissed
Arts. [-]
Warm rolled steel plates case of 17 June 1994
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940617c1.html>
PRC / Germany US $236,800 RMB 799,200 + US $118,400 +
Arts. 74, 79
Bicycle case of 11 August 1994
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940811c1.html>
France / PRC French francs 1.064,678 + Claim dismissed
Art. 74
Weaving machine case of 5 September 1994
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940905c2.html>
PRC / Switzerland Sf 758,876 RMB 2,627,556 + Sf 356,370 RMB 2,544,800
Arts. 25, 47, 49, 74, 77, 84
Steel case of 19 September 1994
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940919c1.html>
PRC / Italy US $144,000 RMB 95-110,000.000 US $144,00; remainder dismissed
Arts. 49, 74
Umbrella case of 29 September 1994
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940929c1.html>
PRC / US US $48,405 + US $7,970
Arts. 8, 53, 78, 88
High tensile steel bars case of 25 October 1994
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/941025c1.html>
PRC / US US $482,388 RMB 12,000,000 + US $482,388 RMB 12,000,000 +
Arts. 23, 25, 74, 76
Sunflower seeds case of 12 December 1994
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/941212c1.html>
PRC / Germany US $39,122 + US 32,933 +
Art. 73
Round steel case of 28 December 1994
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/941228c1.html>
Singapore / Germany US $81,840 + US $84,732
Arts. 38, 39, 74, 78
Shirts case of 4 January 1995
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950104c1.html>
PRC / US US $215,437 + US $150,807 +
Arts. 33, 35, 39, 58, 78
Jasmine aldehyde case of 23 February 1995
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950223c1.html>
US / PRC US $120,000+ US $60,000 +
Arts. 38, 39, 66, 74, 78
Wool case of 10 March 1995
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950310c1.html>
PRC / Australia US $99,694 RMB 26,880 + US $20,170
Arts. 8, 38, 67, 74, 77, 78, 79
Pellicle resin case of 10 March 1995
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950310c2.html>
PRC / US US $526,465 US $207,792 RMB 1,049,519 +
Arts. 8, 32, 68, 74, 77, 78, 84, 88
Down jacket case of 22 March 1995
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950322c1.html>
Czech Republic / PRC US $53,969 RMB 147,071 + US $700 RMB 40,950
Arts. 8, 25, 26, 35, 49, 50, 74, 77
Clothes case of 18 April 1995
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950418c1.html>
Australia / PRC AuD 173,559 AuD 51,663
Arts. 18, 33, 39, 47, 74, 75, 77
Australian raw wool case of 23 April 1995
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950423c1.html>
PRC / Australia Claim: US $108,500 +
Counterclaim: US $48,200 +
US $101,000
Counterclaim dismissed
Arts. 9, 25
Rolled wire rod coil case of 28 April 1995
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950428c1.html>
Hong Kong / Hong Kong US $110,678 US $52,250
Art. 74
Copper cable case of 15 May 1995
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950515c1.html>
PRC / US US $186,113 + US $129,272 + RMB 40,000
Arts. 8, 9, 74
Leather bags case of 16 May 1995
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950516c1.html>
PRC / US US $101,867 + US $101,867 +
Arts. 62, 78
Hot-rolled steel case of 5 August 1995
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950805c1.html>
PRC & US / US US $1,072,823 RMB 420,000 US $435,217
Art. 74
Used re-rolling rails case of 15 December 1995
Selected Works of CIETAC Awards (1989-1995) updated to 1997 (Sweet & Maxwell Asia) No. 92 [545-549]
PRC / US US $150,500 RMB 834,540 US $122,200 RMB 246,535
Arts. 25, 45, 74, 78
Scrap copper case of 12 January 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960112c1.html>
PRC / US US $544,199 RMB 4,718,203 + US $126,424
Arts. 74, 76, 78
Palm oil case of 22 January 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960122c1.html>
PRC / Singapore US $94,000 + US $94,000 RMB 13,000
Art. 74
Compound fertilizer case of 30 January 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960130c1.html>
PRC / Australia US $295,123 RMB 1,800,600 RMB 1,800,600
Arts. 8, 25, 26, 49, 51, 72, 74, 76, 77
Peanut case of 5 February 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960205c1.html>
Netherlands / PRC US $151,884 + US $50,628
Arts. 74, 75, 76
Antimony ingot case of 5 February 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960205c2.html>
Mainland China / Hong Kong US $253,575 US $65,000 +
Arts. 6, 8, 25, 52, 53, 54, 61, 72, 74, 75, 77, 78
Art paper case of 12 February 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960212c1.html>
PRC / US RMB 942,742 + RMB 853,600
Art. 74
Bicycles case of 14 February 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960214c1.html>
PRC / US US $80,800 + US $80,800 +
Arts. 53, 61, 74, 78
Hot-rolled plates case of 15 February 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960215c1.html>
Austria / PRC US $777,306 + US $697,540 +
Arts. 25, 49, 59, 75, 78, 80
Wool case of 27 February 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960227c1.html>
Mainland China / Macao US $320,966 + US $1,989
Arts. 53, 71, 77, 78, 85
Old corrugated paper case of 8 March 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960308c1.html>
PRC / Netherlands RMB 450,000 + RMB 450,000 +
Arts. 35, 45, 74, 77, 78, 88
Horsebean case of 8 March 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960308c2.html>
France / PRC US $237,604 + Claim dismissed
Arts. 8, 25, 30, 60
Dried sweet potatoes case of 14 March 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960314c1.html>
Switzerland / PRC US $839,578 + US $767,800 +
Arts. 74, 75, 76, 79
Caffeine case of 29 March 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960329c1.html>
Hong Kong / Mainland China US $60,050 + US $17,620 +
Arts. 6, 47, 74, 77, 78
Natural rubber case of 29 March 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960329c2.html>
United Kingdom / Thailand US $333,000 Claim dismissed
Arts. 19, 29(1), 71
Plastic bags case of 3 April 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960403c1.html>
PRC / Netherlands US $90,303 + US $90,303 +
Arts. 7, 62, 74
Three-ply board case of 4 April 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/96/0404c1.html>
Mainland China / Hong Kong HK $400,000 RMB 700,000 HK $200,000 RMB 300,000 +
Arts. [-]
Air purifier case of 17 April 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960417c1.html>
US / PRC US $167,000
US $152,361 +
Claim dismissed
US $5,664 RMB 8,810
Arts. 25, 26, 39, 48, 49, 74, 78
Jacks and brackets case of 30 April 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960430c1.html>
PRC / US US $1,123,343 + US $1,156,188 RMB 97,285
Arts. 30, 53, 78
"Fe Mo" alloy case of 2 May 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960502c1.html>
US / PRC US $569,192 + US $568,994
Arts. 7, 74, 78, 79
Hot-rolled steel plates case of 10 May 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960510c1.html>
Singapore / PRC US $396,578 + US $27,147 +
Arts. 8, 29, 32, 74, 78
Down coats case of 14 May 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960514c1.html>
PRC / Hungary US $69,602 RMB 42,500 + US $69,177 RMB 42,500 +
Arts. 53, 61, 77
Cashmere sweaters case of 16 May 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960516c1.html>
PRC / Italy US $86,741 + US $83,395 +
Arts. 62, 78
Broadcast equipment case of 22 May 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960522c1.html>
PRC / Canada US $107,120 US $101,700
Arts. 7, 25, 35, 39, 48, 49, 84
Handicrafts case of 29 May 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960529c1.html>
Hungary / PRC US $17,186 + US $4,725
Arts. 35, 74
Children's jackets case of 31 May 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960531c1.html>
PRC / US US $162,557 + US $162,456 +
Arts. 53, 78
Chrome equipment case of 12 July 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960712c1.html>
Switzerland / PRC Swiss francs 281,062 + Sf 264,932 US $6,000 +
Arts. 74, 75, 77, 78, 87
Chromate plating case of 12 July 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960712c3.html>
Switzerland / PRC Swiss francs 302,659 + Sf 272,759 US $6,000
Arts. 74, 75
Nickel plating case of 12 July 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960712c2.html>
Germany / PRC DM 1,597,108 US $6000 Deutsche Mark 1,086,950 US $6,000
Arts. 74, 75
Hot-rolled steel case of 16 July 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960716c1.html>
PRC / Austria US $594,106 + US $147,994 RMB 45,833
Arts. 35, 36, 38, 39, 74, 78
Molybdenum iron case of 30 July 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960730c1.html>
US / PRC US $78,362 + US $78,362 +
Arts. 47, 74, 75, 76, 77, 78
Ferro-molybdenum alloy case of 30 July 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070730c2.html>
US / PRC US $90,000 + US $93,450
Arts. 25, 47, 74, 75, 76, 78, 79
Sport shoes case of 31 July 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960731c1.html>
PRC / Romania US $41,276 +
US $31,840 RMN 39,000 +
US $10,000
Arts. 38, 49, 50, 74, 78
Lacquer handicraft case of 6 August 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960806c1.html>
PRC / Canada US $27,986 RMB 124,408 US $25,956 RMB 21,870
Arts. 30, 53, 61, 74, 78
Diaper machine case of 8 August 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960808c1.html>
Canada / PRC US $374,840
US $440,077 RMB 290,070
US $95,100
US $5,000
Arts. 25, 50, 71, 73, 77, 78, 80
Silk shirts case of 9 August 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960809c2.html>
PRC / Italy US $155,818 RMB 60,000 US $156,896 RMB 116,941
Arts. 30, 53, 78
China tableware case of 9 August 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960809c1.html>
PRC / Argentina US $31,933 RMB 27,344 + US $21,785 RMB 58,415
Arts. 30, 53, 78
Dioctyl phthalate case of 16 August 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960816c1.html>
PRC / Republic of Korea US $219,797 + US $148,026 +
Arts. 18, 25, 35, 74, 75, 77, 78, 80
Brake pads case of 30 August 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960830c1.html>
PRC / US US $1,617,632 RMB 2,317,310 US $1,851,265 RMB 577,437
Arts. 62, 74, 78
Natural rubber case of 4 September 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960904c1.html>
Mainland China / Macau US $1,898,541 RMB 500,000 RMB 7,047,643
Arts. 48, 74, 75, 76, 77, 78
Engines case of 6 September 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960906c1.html>
PRC / US US $31,960 RMB 30,000 Return of goods
Arts. 8, 12, 35, 52, 67, 85, 96
Lanthanide case of 18 September 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960918c1.html>
US / PRC US $145,000 + US $47,000 +
Arts. 25, 64, 73, 74
Agricultural case of 18 September 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960918c2.html>
New Zealand / PRC US $23,306 + US $13,484
Arts. 8, 35, 38, 39, 50, 74, 75
Gloves case of 28 September 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960928c1.html>
Germany / PRC US $56,414 + US $9,923
Arts. 38, 39, 74
Petroleum coke case of 10 October 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/961010c1.html>
Germany / PRC US $310,276 + US $22,300 +
Arts. 25, 49, 64, 74, 75, 78
Canned chufa case of 15 October 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/961015c1.html>
PRC / US US $ 82,082 US $82,082
Art. 53
Tinplate case of 17 October 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/961017c1.html>
PRC / Republic of Korea RMB 780,886 + US $332,190 +
Arts. 7, 9, 12, 74, 77, 96
Channel steel case of 23 October 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/961023c1.html>
Thailand / PRC US $105,262 + RMB $605,689
Arts. 35, 36, 77, 78
Cotton bath towel case of 26 October 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/961026c1.html>
Australia / PRC US $59,000 US $10,024
Arts. 35, 74, 77, 78
Stone products case of 7 November 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/961111c1.html>
PRC / Japan US $73,938 + US $64,487 +
Arts. 53, 74, 78
Rubber overshoes case of 11 November 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/961111c1.html>
PRC / Hungary US $227,398 + US $221,620 +
Arts. 53, 78
Oxetrecycline case of 15 November 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/961115c1.html>
Hong Kong / Mainland China US $5,500 + US $4,450 +
Arts. 47, 75, 77
Steel channels case of 18 November 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/961118c1.html>
Macau / Mainland China Claim: US $2,800,000
Counterclaim: RMB 8,800,000
US $1,762,373
Counterclaim dismissed
Arts. 30, 34. 80
Chromium ore case of 25 November 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/961125c1.html>
PRC / Switzerland US $1,138,816 + US $582,077 RMB 90,000
Arts. 61, 74, 77
Moly-oxide case of 28 November 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/961128c1.html>
PRC / US US $236,600 + US $165,361
Arts. 4, 25, 39, 49, 64, 74, 77, 78
Hot-rolled steel plates case of 17 December 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/961217c1.html>
Austria / PRC US $43,067 + US $10,453 +
Arts. 9, 78
Lentil case of 18 December 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/961218c1.html>
PRC / US US $30,000 RMB 41,000 US $19,824 RMB 9,000
Arts. 8, 64, 71, 74, 78
Carbazole case of 23 December 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/961223c1.html>
US / PRC US $286,325 US $216,725
Arts. 9, 25, 45, 74, 77, 78, 84
Carbon tool case of 31 December 1996
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/961231c2.html>
Austria / PRC US $132,952 US $50,500
Arts. 72, 75, 79
Silicon-carbide case of 6 February 1997
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970206c1.html>
US / PRC US $252,000 + US $126,000 RMB 79,200
Arts. 4, 9, 25
Men's shirts case of 6 March 1997
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970306c1.html>
PRC / Italy US $219,700 RMB 42,000 + US $219,700 RMB 123,300
Arts. 74, 75, 77, 78
Fishmeal case of 1 April 1997
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970401c1.html>
PRC / PRC Claim: RMB 21,806,539
Counterclaim: RMB 2,223,180
RMB 2,579,272
Counterclaim dismissed
Arts. 9, 68, 74, 77
Wakame case of 2 April 1997
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970402c1.html>
PRC / Japan US $167,099 + US $144,133 +
Arts. 53, 62, 78
Black melon seeds case of 4 April 1997
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970404c1.html>
Hong Kong / Mainland China US $135,020 HK $14,400 US $68,000
Arts. 6, 25, 30, 45, 74, 76, 78
Silicon metal case of 11 April 1997
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970411c1.html>
Hong Kong / Mainland China HK $1,288,601 RMB 73,407 US $114,261
Arts. 38, 39, 40, 45, 46, 74, 75, 77, 78, 84
Germanium case of 15 April 1997
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970415c1.html>
US / PRC US $897,000 + Claim dismissed
Arts. 4, 9, 29
Peanut case of 23 April 1997
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970423c1.html>
Indonesia / PRC US $170,742 US $1,273
Arts. 8, 74
Automobiles case of 23 April 1997
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970423c2.html>
PRC / Germany US $318,223 RMB 70,000 + US $318,223
Arts. 14, 35, 65, 81
Aluminum case of 24 April 1997
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970424c1.html>
Switzerland / PRC US $650,000 + US $62,857
Arts. 74, 75, 76
Molybdenum alloy case of 30 April 1997
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970430c1.html>
PRC / Switzerland US $55,807 + US $55,975
Arts. 60, 64, 74, 75, 77, 78
Sanguinarine case of 7 May 1997
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970507c2.html>
PRC / US US $59,480 + US $63,094
Arts. 9, 77, 79
Horsebean case of 7 May 1997
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970507c1.html>
France / PRC US $135,447 US $69,253
Arts. 60, 74, 75, 77, 78
Soybean oil case of 22 May 1997
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970522c1.html>
Australia / PRC US $576,010 US $397,500 +
Arts. 4, 74, 75, 78
Graphite electrodes case of 2 June 1997
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970602c1.html>
Germany / PRC US $109,086 + US $86,343
Arts. 74, 77
Leather case of 16 June 1997
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970616c1.html>
PRC / Italy US $70,653 RMB 85,000 + US $70,653 RMB 58,642
Arts. 18, 30, 53, 54, 78
Art paper case of 25 June 1997
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970625c1.html>
Republic of Korea / PRC US $748,393 + US $628,398
Arts. 9, 25, 30, 49, 53, 60, 67, 74, 78, 79
Monohydrate zinc sulphate case of 26 June 1997
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970626c1.html>
PRC / Republic of Korea Claim: US $50,022 +
Counterclaim: US $74,215
US $43,122 RMB 10,000 +
Counterclaim dismissed
Arts. 13, 26, 29, 33, 36, 49, 62, 63, 73, 74, 77, 78
Kidney bean case of 27 June 1997
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970627c1.html>
Hong Kong / Mainland China US $84,536 US $20,790
Arts. 25, 49, 64, 74
Gear processing machine case of 4 July 1997
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970704c1.html>
PRC / US US $59,655 RMB 10,000 US $54,840
Arts. 14, 46, 74, 78
Isobutanol case of 7 July 1997
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970707c1.html>
PRC / US RMB 779,020 + RMB 146,925
Arts. 25, 74
Carbomide case of 10 July 1997
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970710c1.html>
PRC / US RMB 37,444,650 RMB 23,542,280 = US $2,836,419
Art. 74
Yam-dyed fabric case of 21 July 1997
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970721c1.html>
PRC / US US $412,321 + US $412,321 +
Arts. 25, 64, 74, 75
Polypropylene case of 23 July 1997
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970723c1.html>
PRC / Japan US $209,069 US $141,728
Arts. 35, 36, 38(3), 74, 78
Axle sleeve case of 31 July 1997
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970731c1.html>
PRC / US US $229,118 + US $86,351 +
Arts. 9, 38, 39, 78
Cold-rolled coils case of 5 August 1997
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970805c1.html>
PRC / Germany US $116,250 RMB 1,061,835 RMB 776,311
Arts. 6, 9, 25, 49, 74, 76, 77
Vitamin C case of 18 August 1997
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970818c1.html>
Germany / PRC US $22,500 + US $22,500 +
Arts. 25, 26, 31, 45, 49, 67, 74, 75, 76, 77, 78
BOPP film case of 8 September 1997
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970908c1.html>
PRC / Republic of Korea US $354,000 + US $65,000
Arts. 25, 35, 74, 88
Sturgeon caviar and fish case of 10 September 1997
Selected Works of CIETAC Awards (1989-1995) updated to 1997 (Sweet & Maxwell Asia) No. 95 [571-578]
PRC / US US $90,070 US $90,070
Art. 53
Aluminium oxide case 29 September 1997
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970929c1.html>
Switzerland / PRC US $1,847,660 + US $1,533,500 +
Arts. 19, 29, 73, 75, 76, 77, 79
Industrial tallow case of 8 October 1997
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971008c1.html>
Australia / PRC US $228,550 US $228,550
Arts. 8, 11, 25, 64, 72, 75, 78
Printing machine case of 13 October 1997
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971013c1.html>
US / PRC RMB 1,361,650,000 RMB 81,330,000 +
Arts. 8, 38, 39, 53
Hot-rolled coils case of 27 October 1997
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971027c1.html>
PRC / Germany RMB 6,305,604 US $ 3,089
Arts. 30, 35, 38
Rebar coil case of 20 November 1997
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971120c1.html>
Hong Kong / Hong Kong US $440,956 + US $400,856 +
Arts. 35, 74, 78
Canned oranges case of 30 November 1997
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971130c1.html>
Germany / PRC US $160,161 US $45,360 +
Arts. 72, 74, 75, 76, 77, 79
Hot-rolled coils case of 15 December 1997
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971215c1.html>
PRC / Republic of Korea Claim: RMB 7,560,660
Counterclaim: US $345,000
Claim dismissed
Counterclaim also dismissed
Arts. 7, 12, 18, 80
Hot-dipped steel coils case of 16 December 1997
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971216c1.html>
Germany / PRC US $176,000 + US $101,443
Arts. 25, 29, 35, 53, 60, 71, 72, 75, 80
Steel case of 19 December 1997
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971219c1.html>
PRC / Austria US $842,412 Claim dismissed
Arts. 41, 25, 29, 41, 49, 51, 72, 81
Lindane case of 31 December 1997
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971231c1.html>
France / PRC US $71,155 US $54,140 Hong Kong $10,000
Arts. 11, 12, 29, 45, 59, 74, 79, 96
Polyester thread case of 20 January 1998
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980120c1.html>
US / PRC US $467,400 + US $80,000
Arts. 45, 74, 77
Hot-rolled steel plate case of 22 January 1998
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980122c1.html>
PRC / NA RMB 23,266,862 RMB 940,270
Arts. 8, 38, 39, 74
Kidney bean case of 23 January 1998
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980123c1.html>
Mainland China / Hong Kong US $191,709
RMB 730,663
US $131,500
RMB 371,924 +
Art. 25
Hempseed case of 20 March 1998
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980324c1.html>
United Kingdom / PRC US $48,331 + US $31,716
Art. 6
Cold-rolled steel plate case of 30 July 1998
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980730c1.html>
Mainland China / Hong Kong US $600,753 + 45% of loss of sales +
Arts. 50, 74, 77
Health supplement case of 25 September 1998
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980925c1.html>
US / PRC US $114,843 + US $94,420 +
Arts. 25, 35, 50, 74, 78, 82
Leather gloves case of 26 November 1998
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981126c1.html>
PRC / Germany US $43,375 RMB 156,315 US $ 32,963
Arts. 25, 48, 53, 74
Waste paper case of 26 November 1998
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981126c2.html>
US / PRC US $227,304 RMB 50,000 + US $63,735 +
Arts. 53, 78
Glassware case of 30 November 1998
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981130c1.html>
Australia / PRC US $ 46,755 + US $37,550 +
Art. 84(1)
Shirt case of 15 December 1998
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981215c1.html>
PRC / Italy US $116,674 + US $98,235
Arts. 8, 9, 74, 78, 79
Diesel generator case of 24 December 1998
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981224c1.html>
PRC / Singapore RMB 552,000 + Claim dismissed
Art. 39
Basic pig iron case of of 25 December 1998
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981225c2.html>
Switzerland / PRC US $189,140 RMB 50,000 US $108,053
Arts. 74, 75, 76, 78
Pig iron case of 25 December 1998
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981225c1.html>
PRC / Switzerland US $230,988 + Claim dismissed
Arts. 14, 23, 55, 74, 75, 77
Piperonal aldehyde case of 1999
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990000c1.html>
US / PRC US $60,000 US $60,000
Arts. 30, 35, 38, 66, 74
Australian raw wool case of 6 January 1999
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990106c1.html>
Australia / PRC US $50,748 + US $10,350
Arts. 25, 53, 54, 60, 61, 64, 74, 75, 76, 77, 78
Latex gloves case 13 January 1999
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990113c1.html>
PRC / US US $313,403 + US $226,089
Arts. 7, 8, 9, 53, 78
Refrigeration equipment case of 28 January 1999
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990128c1.html>
Hong Kong / Mainland China US $47,000 RMB 20,000 US $47,000 RMB 20,000
Art. 53
Men's rayon shirts case of 3 February 1999
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990203c1.html>
PRC / Hungary US $140,935 US $140,935
Art. 53
Chrome-plate production line equipment case of 12 February 1999
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990212c1.html>
Switzerland / PRC Sf 368,779 US $15,000 Swiss francs 368,779 US $15,000
Arts. 74, 75, 78
Nickel-plate production line equipment case of 12 February 1999
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990212c2.html>
Germany / PRC DM 2,211,439 + Deutsche Mark 2,051,233 +
Arts. 74, 75, 76
Cotton vest case of 25 February 1999
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990225c2.html>
PRC / France US $54,546 US $42,139
Arts. 74, 78
Women's trousers case of 25 February 1999
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990225c1.html>
PRC / France US $ 21,392 US $16,362
Arts. 74, 78
Mandarin oranges case of 1 March 1999
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990301c1.html>
PRC / Germany US $125,429 RMB 30,000 + US $50,400 RMB 50,297
Arts. 25, 30, 35, 60, 63, 64, 71, 74, 75, 76, 77
Women's pants case of 25 March 1999
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990325c1.html>
PRC / France US $44,526 + US $34,190
Arts. 64, 78
Flanges case of 29 March 1999
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990329c1.html>
US / PRC US $5,992,441
US $1,507,595 +
US $1,621,419
US $351,980
Arts. 4, 11, 12, 35, 36, 38-40, 74, 75, 77, 79, 80
Electric heaters case of 30 March 1999
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990330c3.html>
PRC / Switzerland US $221,647 RMB 1,688,212 + US $221,647 RMB 990,000
Arts. 33, 74, 84
Electric heater case of 30 March 1999
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990330c1.html>
PRC / Denmark US $53,288 US $31,470 +
Arts. 8, 9, 35, 38, 39, 50, 74, 84
Flanges case of 30 March 1999
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990330c2.html>
US / PRC US $2,558,038 US $261,725
Arts. 4, 9, 29, 35, 36, 38, 39, 40, 60, 74, 80
Gray cloths case of 2 April 1999
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990402c1.html>
Hong Kong / Mainland China HK $146,000 Claim dismissed
Art. 49
Air conditioner equipment case of 5 April 1999
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990405c1.html>
Hong Kong / PRC Claim: US $461,420
Counterclaim: US $71,363 RMB 461,820
US $297,921
Counterclaim dismissed
Arts. 35, 38, 39, 73, 78, 80, 81
PVC resin case of 7 April 1999
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990408c1.html>
PRC / US RMB 330,617 RMB 284,583
Arts. 35, 36, 66, 74
NZ wool case of 8 April 1999
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990408c1.html>
New Zealand / PRC US $154,848 + US $175,841
Arts. 25, 26, 30, 53, 58, 63, 64, 74, 75, 76, 77
Bud rice case of 12 April 1999
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990412c1.html>
Switzerland / PRC US $32,517 US $29,650 +
Arts. 25, 30, 35, 45, 75, 76, 78
Chemical product equipment case of 20 April 1999
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990420c1.html>
PRC / Taiwan US $349,555 RMB 357,084 US $56,516 RMB 63,348
Arts. 35, 38, 39
Waste aluminum ingots case of 20 May 1999
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990520c1.html>
PRC / Belgium US $101,440 US $93,366
Arts. 8, 74, 78
Red tiles case of 20 May 1999
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990520c2.html>
PRC / Singapore US $67,958 RMB 56,651 US $67,958 RMB 56,651
Arts. 53, 78
Excavator case of 21 May 1999
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990521c1.html>
Republic of Korea / PRC US $279,350 + US $166,549 +
Arts. 9, 50, 74, 78
Veneer case of 28 May 1999
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990528c1.html>
PRC / Malaysia US $731,777 + US $681,777 +
Arts. 74, 76, 77, 78, 84
Iridium ingot case of 31 May 1999
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990531c1.html>
PRC / US US $235,000 US $181,191
Arts. 4, 35, 53, 60, 77, 78, 79
Peanut case of June 1999
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990600c1.html>
PRC / Netherlands US $52,200 US $52,200
Arts. 8, 9, 74, 76, 77
Industrial raw materials case of 4 June 1999
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990604c1.html>
PRC / US US $40,905 + US $36,288 +
Arts. 7, 25, 26, 34, 49, 64, 74, 75, 77, 78
Agri-chemical products case of 11 June 1999
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990630c1.html>
Switzerland / PRC US $139,780 + US $144,186
Arts. 61, 62, 78
Peppermint case of 30 June 1999
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990630c1.html>
United Kingdom / PRC US $63,387 + RMB 90,922 US $18,515 RMB 15,000
Arts. 9, 18, 19, 74, 78
Bearings case of 30 June 1999
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990630c2.html>
PRC / US US $63,689 + US $63,689 RMB 30,179
Arts. 61, 62, 78
Raincoat case of 10 August 1999
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990810c1.html>
Mainland China / Hong Kong US $35,255 US $17,628
Arts. 25, 50, 73, 74, 78, 80
Indonesian logs case of 29 December 1999
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991229c1.html>
PRC / Singapore US $143,187 + Claim dismissed
Arts. 35, 38, 48, 86
Steel coil case 31 December 1999
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991231c1.html>
PRC / Switzerland US $545,000 + US $545,000 +
Arts. 8, 9, 59, 74, 77, 78
Souvenir coins case of 2000
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000000c1.html>
Mainland China / Hong Kong US $1,666,400 US $400,000
Arts. 2, 4, 6, 25, 35, 38, 39, 46
Cysteine case of 7 January 2000
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000107c1.html>
Germany / PRC US $60,240 + US $60,240 +
Arts. 7, 8, 35, 38, 74, 77, 78
Aureomycin case of 11 January 2000
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000111c1.html>
PRC / Germany US $8,100 US $6,000
Arts. 53, 80
Steel cylinders case of 19 January 2000
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000119c1.html>
PRC / New Zealand US $268,157 RMB 50,000 + US $268,157 RMB 50,000 +
Ink cartridge case of 30 January 2000
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000130c1.html>
PRC / Hong Kong DM 26,056
RMB 118,244
DM 9,735
RMB 49,295
Art. 36
Clothes case of 31 January 2000
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000131c1.html>
PRC / Germany US $74,072
US $275,000
US $49,576
US $34,757
Arts. 25, 38, 46, 73, 74, 77, 78
Silicon & manganese alloy case of 1 February 2000
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000201c1.html>
PRC / Luxembourg Claim: US $42,554
Counterclaim: US $20,000
Claim dismissed
Counterclaim also dismissed
Arts. 25, 26, 49, 63
Silicon metal case of 11 February 2000
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000211c1.html>
Hong Kong / Mainland China US $43,199 + US $21,084
Arts. 7, 25, 74, 75, 76
Methyl methacrylate monomer case of 31 March 2000
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000331c1.html>
PRC / Japan US $740,898 US $740,898
Art. 8
Wool case of 27 April 2000
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000427c1.html>
Australia / PRC US $32,789 US $10,000
Arts. 74, 75, 77
Stainless steel case of 23 May 2000
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000523c1.html>
PRC / South Korea RMB 500,000 + RMB 260,875
Art. 29(1)
Steel scraps case of 27 July 2000
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000727c1.html>
PRC / US US $727,300
RMB 80,000
US $466,300
RMB 89,000
Arts. 25, 49, 74, 84
Silicon metal case of 10 August 2000
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000810c1.html>
Country other than PRC / PRC US $57,000 + US $27,000
RMB 18,833
Arts. 25, 45, 49, 74, 75, 77
Cushion case of 29 September 2000
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000929c1.html>
PRC /
Hong Kong
US $60,000 Claim dismissed
Arts. 6, 25, 60, 65, 77
Marble building materials case of 6 November 2000
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000107c1.html>
Singapore / PRC US 78,489 US 76,038
Arts. 7, 38, 39, 53, 78
Pharmaceutical products case of 6 December 2000
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001206c1.html>
Hong Kong / US US $166,652 US $154,652 RMB 99,360
Arts. 36, 38, 39, 61, 62, 77, 78
Refined white sugar case of 7 December 2000
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001207c1.html>
PRC / France RMB 13,427,339 + RMB 12,321,000 +
Art. 74
Equipment, material and services case of February 2001
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010200c1.html>
PRC / US US $11,935,299
US $4,367,272
US $167,371
US $200,000
Arts. 26, 33, 54, 71, 72, 77
Mung bean case of 22 March 2001
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010322c1.html>
PRC / Switzerland US 62,750
RMB 117,739
US 58,838
RMB 64,041
Arts. 25, 38, 60, 63, 64, 72, 74, 75, 77, 78
Boots and clothes case of 12 October 2001
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/011012c1.html>
PRC / Poland US $330,500
RMB 873,343 +
US $248,870
RMB 966,208 +
Arts. 53, 78
DVD HiFi system case of 25 December 2001
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/011225c1.html>
Australia / PRC US $24,071 +
RMB 20,000
US $33,558
RMB 20,000
Arts. 36, 38, 39, 74, 78, 79
Styrene monomer case of 4 February 2002
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020204c1.html>
Singapore / PRC US $467,300 + US $453,937
Arts. 25, 26, 53, 54, 59, 61, 63, 64, 74, 77, 78
Steel bar case of 4 February 2002
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020204c2.html>
PRC / Singapore Claim: US $88,947 +
Counterclaim: US $225,617 +
Claim dismissed
Counterclaim: US $179,768 +
Arts. 25, 52, 74, 75, 77, 79
Lube oil case of 7 March 2002
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020307c1.html>
US / PRC US $232,443 + Claim dismissed
Art. 4
Headwear case of 28 May 2002
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020528c1.html>
PRC / US US $217,391 + US $217,391
RMB 73,973
Arts. 25, 53, 74, 78
Rapeseed dregs case of 10 June 2002
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020610c1.html>
Sweden / PRC US $161,222 + US $159,716
Arts. 19, 26, 74, 75, 78
Printing equipment case of 12 July 2002
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020712c1.html>
PRC / Denmark Return of goods + Return of goods
Arts. 38, 49, 82
Coating equipment case of 15 July 2002
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020715c1.html>
PRC / US US $6.3 million
RMB 740 million
US $170,000
Arts. 4, 25, 35, 36, 38, 74
Diesel oil case of 16 July 2002
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020716c1.html>
Singapore / PRC US $923,988 + US $940,208 +
Arts. 53, 78
Textile equipment case of 18 July 2002
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020718c1.html>
PRC / Hong Kong Claim: US $128,968 +
Counterclaim: RMB 763,739
Claim mostly dismissed
Counterclaim mostly approved
Arts. 8, 35
DVD HiFi case of 23 July 2002
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020723c1.html>
Australia / PRC US $9,456
RMB 10,000
US $9,456
RMB 7,780
Arts. 38, 39, 74
Green beans case of 26 July 2002
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020726c1.html>
Germany / PRC US $59,985 US $49,818 +
Arts. 74, 78
Yellow phosphorus case of 9 August 2002
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020809c1.html>
Country other than PRC / PRC US $27,592 US $10,214 +
Arts. 25, 74, 75, 77, 79, 80
Elevator case of 9 September 2002
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020909c1.html>
Unknown / PRC US $3 million less the amount paid US $3 million less the amount paid
Arts. 8, 25, 53, 64, 74
Velvet clothes case of 13 September 2002
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020913c1.html>
PRC / Hungary US $55,510 US $40,510
Arts. 53, 74, 80
Elevator parts case of 18 September 2002
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020918c1.html>
Italy / PRC 305 million lire Claim dismissed
Art. 8
Beech log case of 23 September 2002
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020923c1.html>
PRC / Germany RMB 809,995 RMB 117,783
Arts. 8, 74
Elevator case of 9 October 2002
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021009c1.html>
Unknown / Unknown US $3,353,382
US $2,491,506
US $1,894,803
US $2,000,000
Arts. 9, 25, 74, 75, 77, 78, 86
Curtain case of 10 October 2002
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021010c1.html>
PRC / US US $54,342 + US $56,023
Arts. 8, 53, 78
Engraving machine case of 21 October 2002
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021021c1.html>
PRC / Switzerland RMB 938,389 RMB 938,389
Arts. 36, 45, 46, 47, 74, 79
Medical laser case of 25 October 2002
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021025c1.html>
US / PRC US $25,572 US $21,000 +
Arts. 53, 78
Beech log case of 4 November 2002
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021104c1.html>
PRC / Germany RMB 641,943 RMB 311,918
Arts. 9, 25, 35, 36, 74, 77, 88
Pipe extrusion case of 6 November 2002
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021106c1.html>
PRC / Australia US $1,638,896 +
RMB 10,808,117
US $1,638,867 +
RMB 2,115,632
Arts. 25, 49, 74, 78
Canned asparagus case of 8 November 2002
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021108c1.html>
Germany / PRC US $97,080 + US $75,264
RMB 49,693
Arts. 7, 8, 47, 49, 64, 74, 75
Platform case of 11 November 2002
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021111c1.html>
PRC / Singapore US $61,500 US $24,600
Arts. 25, 29, 46, 49, 50, 82
Toothbrush case of 29 November 2002
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021129c1.html>
PRC / US US $103,304 US $103,304
Art. 53
Production line case of 17 December 2002
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021217c1.html>
PRC / Italy Performance +
RMB 1,500,000
Performance +
No damages
Arts. 46, 74
Sausage casing case of 18 December 2002
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021218c1.html>
PRC / Germany 110,546 Euros 14,889 Euros
Arts. 8, 29, 30, 38, 39, 45, 50, 74, 85, 88
Hydraulic press case of 23 December 2002
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021223c1.html>
PRC / Italy US $43,000
RMB 300,000
US $43,000
RMB 100,000
Arts. 35, 36, 39, 74, 77
Medical equipment case of 27 December 2002
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021227c1.html>
PRC / Sweden US $120,000 + Minimal recovery
Arts. 7, 8, 25, 29, 46, 48, 49, 60, 62, 71, 72, 80
Manganese case of 30 December 2002
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021230c1.html>
PRC / Luxembourg US $54,255 US $44,048
Arts. 53, 61, 64, 74, 75, 77, 78
Ferrochrome case of 19 January 2003
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030119c1.html>
PRC / Netherlands US $19,669
RMB 176,282
US $15,207
RMB 5,382
Arts. 50, 74, 77
Tire case of 17 February 2003
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030217c1.html>
PRC / Belgium US $290,019
RMB 240,000
US $290,019
RMB 179,922
Arts. 53, 59, 62, 74, 78
Desulfurization reagent case of 18 April 2003
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030418c1.html>
PRC / US US $2,851,977 US $2,747,423
RMB 100,000
Arts. 18, 19, 29, 53, 74, 78
Clothes case of 3 June 2003
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030603c1.html>
Australia / PRC US $66,556 US $37,726
Arts. 8, 30, 35, 39, 45, 74
PTA case of 19 June 2003
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030619c1.html>
PRC / Unavailable RMB 1,089,600 + RMB 386,115
Arts. 35, 74, 77
Alumina case of 26 June 2003
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030626c1.html>
Hong Kong / PRC US $665,924 US $130,000
Arts. 25, 61, 64, 74, 75, 76, 77,78, 79
Stroller and diaper case of 7 July 2003
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030707c1.html>
PRC / Unavailable US $124,825
RMB 29,350
US $95,625
RMB 79,082
Arts. 14, 53, 54, 61, 74, 78
Copper case of 8 July 2003
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030708c1.html>
US / PRC US $181,799 US $160,276
Arts. 29, 38, 74
Telephone machine case of 23 July 2003
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030723c1.html>
Albania / PRC US $36,751 + Claim dismissed
Art. 40
Australia cotton case of 17 September 2003
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030917c1.html>
Australia / PRC US $590,739 US $116,240
Art. 14, 18, 19, 74, 77, 79
Cutting machine case of 6 October 2003
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031006c1.html>
PRC / Japan Claim: US $408,454 +
Counterclaim: RMB 354,441
Claim dismissed
Counterclaim also dismissed
Arts. 8, 80
Fiber glass mesh case of 6 November 2003
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031106c1.html>
PRC / Germany 44,263 Euros
US $2,803 +
44,263 Euros
US $2,803 +
Arts. 35, 74, 77, 78
False hair case of 3 December 2003
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031203c1.html>
PRC / US US $148,082 US $148,082
Arts. 4, 54
Agricultural tools case of 10 December 2003
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031210c1.html>
US / PRC US $12,637 US $12,637
Arts. 6, 9, 74
AOC and PECVD machines case of 18 December 2003
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031218c1.html>
Hong Kong / Mainland China 66,180 +
RMB 52,000
66,180
Arts. 45, 53, 59, 74, 78, 80
Clothes case of 31 December 2003
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031231c1.html>
PRC / Australia US $37,726 US $7,968
Arts. 74, 81(2), 82
Printing press machine case of 14 January 2004
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040114c1.html>
PRC /
Hong Kong
RMB 12,132,142 RMB 11,103,783
Arts. 8, 25
Fireworks case of 12 March 2004
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040312c1.html>
US / PRC US $37,461 + Claim dismissed
Arts. 4, 35, 39
Artworks: Italian charms case of 9 April 2004
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040409c1.html>
PRC / US US $34,542
RMB 14,754 +
US $31,402
RMB 27,239
Arts. 53, 62, 78
Citric acid case of June 2004
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040600c1.html>
US / PRC US $153,813 Claim dismissed
Arts. 4, 30, 31
Steel products case of September 2004
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040900c1.html>
PRC / Switzerland RMB 5,773,000 Interim decision (amount of
award still to be determined)
Arts. 4, 5, 25, 74, 76, 77
India rapeseed meal case of 29 September 2004
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040929c1.html>
PRC / Country other than PRC RMB 4,154,348 + RMB 1,312,886 +
Arts. 47, 49, 74, 76, 77, 78
Medical equipment case of 24 December 2004
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041224c1.html>
Japan / PRC US $104,594 US $102,594
Arts. 1(1)(b), 95
Engine block case of 2005
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050000c1.html>
Italy / PRC Claim:  102,820 + US $382,120
Counterclaim: US $61,250
 91,470 + US $19,870

Claim dismissed
Equipment case of 21 February 2005
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050221c1.html>
Singapore / PRC US $917,700 + Claim dismissed
Arts. 4, 9, 53, 54
Pork case of 24 February 2005
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050224c1.html>
Russia
PRC
 
 
US $423,271
RMB 724,339
 
 
Claim dismissed
Counterclaim also dismissed

Arts. 25, 26, 61, 64, 71, 74, 77, 80
Second Pork case of 24 February 2005
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050224c2.html>
Russia
 
PRC
 
 
Claim: US $1,295,842
RMB 537,294
Counterclaim: RMB 5,910,324
 
 
US $759,702
RMB 537,294
Counterclaim dismissed
Arts. 7, 25, 61, 63, 64, 71, 74, 77, 78
Wool case of 28 February 2005
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050228c1.html>
Australia / PRC US $66,045 + Claim dismissed
Arts. 4, 26, 63, 64, 74, 75, 76
Caprolactum case of April 2005
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050400c1.html>
Singapore / PRC US $5,164,094 US $4,025,866 + RMB 613,731
Arts. 4, 8
Cotton gin motes case of 7 April 2005
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050407c1.html>
PRC / Singapore US $103,004
RMB 638,387 +
US $90,498
RMB 617,819
Arts. 25, 58, 73, 74, 78, 88
Hat case of 10 May 2005
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050510c1.html>
PRC / US US $217,391 + US $217,391 RMB 73,973
Arts. 25, 53, 74, 78
Iron ore case of 25 May 2005
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050525c1.html>
Hong Kong (?) / PRC (?) RMB 41,625,531 RMB 41,359,273
Arts. 34, 52, 54, 59, 64, 74, 76, 77, 78, 79, 80
Industrial general equipment case
of 13 June 2005

<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050613c1.html>
PRC / Singapore US $46,589
 
 
US $31,589
Arts. 3, 14, 47, 49, 77, 81
Elevator materials case of 20 July 2005
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050720c1.html>
Switzerland / PRC US $96,865
 
US $85,595
Arts. 59, 78
Salted ___ case of 12 August 2005
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050812c1.html>
PRC / Italy US $144,000
RMB 275,241
US $144,000
RMB 192,920
Arts. 53, 78
Automatic production line case of 18 August 2005
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050818c1.html>
Singapore / PRC EUR 70,906
RMB 50,000
EUR 63,600
RMB 3,600
Arts. 8, 53
Valve case of 22 August 2005
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050822c1.html>
Germany / PRC US $206,925
Euro 289,041
US $162,571
Arts. 25, 30, 53, 64, 74, 75, 76, 77, 78
Freezing facilities case of 2 September 2005
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050902c1.html>
France / PRC US $138,689 US $138,689
Arts. 53, 59, 62, 78
Hydraulic geologic equipment case of 12 September 2005
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050912c1.html>
PRC / Australia US $317,415
 
 
US $88,840
Arts. 25, 36, 74, 77, 84, 86
Wool and Wooltop case of 15 September 2005
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050915c1.html>
Australia / PRC US $87,634
 
 
US $82,398
Arts. 14, 18, 23, 25, 32, 61, 64, 76, 77
Filling machine case of October 2005
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051000c1.html>
France / PRC  84,250 + RMB 109,597  84,250 + RMB 50,000
Arts. 4, 7, 29, 53, 78, 80
FFS production line case of 21 October 2005
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051021c2.html>
France / PRC EUR 109,351
RMB 109,597
EUR 92,250
RMB 50,000
Arts. 53, 78, 80
Sheet metal producing system case
of 21 October 2005

<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051021c1.html>
PRC /
Japan
 
US $200,000
US $246,000 +
 
Claim dismissed
US $246,000 +
Arts. 4, 39, 78
Waste plastic case of 31 October 2005
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051031c1.html>
PRC / Germany US $26,710
RMB 58,207
US $26,710
RMB 3,593
Arts. 49, 51, 74, 81
DVD machines case of 9 November 2005
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051109c1.html>
Australia / PRC US $37,374 +
RMB 30,000
US $36,616 RMB 20,000
Arts. 4, 8, 14, 15, 18, 45, 61, 77, 78
Transfer furnace case of December 2005
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051200c1.html>
PRC / Germany RMB 969,606 RMB 202,268
Arts. 25, 30, 35, 36, 49, 74
Heaters case of 7 December 2005
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051207c1.html>
PRC / Germany EUR 233,679
RMB 17,164,549
EUR 83,151
RMB 354,552 +
Arts. 4, 7, 8, 9, 39, 79, 80
Heating system device case of 26 December 2005
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051226c1.html>
PRC /
Germany
US  $111,000
RMB 96,817
 
US $105,450
RMB 96,817 +
Arts. 25, 30, 49, 74
Fluorite case of February 2006
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060200c1.html>PRC /


GermanyClaim: US $1,485,698
RMB 1,485,698

Counterclaim:  183,128
RMB 1,000,000
US $472,915


US $1,262,843
RMB 671,666

 116,399
RMB 100,000
--
Arts. 9, 25, 30-31, 33-35, 46, 49-50, 74, 77

Water heater case of April 2006
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060400c1.html>PRC


/ US


Claim: US $1,969,200
RMB 700,999

Counterclaim: US $328,200
RMB 800,000


US $250,000
RMB 250,000

Counterclaim dismissed
--
Arts. 8, 35, 50, 80
Mono ethylene glycol case of April 2006
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060400c2.html>
PRC / Korea RMB 3,170,808 RMB  2,783,416
Arts. 25, 26, 49, 63, 64, 74, 75
Canned oranges case of May 2006
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060500c1.html>
Germany / PRC US $13,800 US $5,300
Arts. 30, 49, 74, 75, 76, 77, 79
LDPE film case of May 2006
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060500c2.html>
Germany / PRC US $62,100 US $55,800
Arts. 33, 74, 81, 84
Chemicals case of May 2006
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060500c3.html>
Korea (ROK) / PRC US $15,000 + RMB 19,576 US $15,000 + RMB 19,576
Arts. 6, 25, 74, 77
Diesel generators case of 21 May 2006
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060521c1.html>
PRC / Singapore US $224,500 US $128,708
Arts. 4, 45, 46, 74
Fruit juice case of June 2006
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060600c1.html>
PRC / France  117,040 + US $86,863  117,040 + US $86,863
Arts. 53, 62
Marble and granite case of July 2006
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060700c1.html>
PRC / US US $139,699 US $139,699
Arts. 30, 53, 78
Bleached pulp case of 25 July 2006
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060725c1.html>
Singapore / PRC US $49,263 + RMB 53,951 US $49,263 + RMB 30,000
Arts. 74, 75, 77
Chilling press case of August 2006
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060800c1.html>
PRC / US US $810,524 US $736,840
Arts. 25, 35, 39, 49, 73, 81, 84
Water pump case of 3 August 2006
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060803c1.html>
PRC / US RMB 33,147,130 RMB 7,650,774
Arts. 25, 35, 49, 74, 77
Air purifier case of September 2006
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060900c1.html>
Japan / PRC  89,596,391 Claim dismissed
Arts. 4, 8, 77, 85, 86, 88
Apparel case of September 2006
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060900c2.html>
Slovakia / PRC US $58,000 US $58,000
Arts. 30, 33, 45, 74, 81
Printing machine case of September 2006
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060900c3.html>
Germany / PRC Claim:  67,340
Counterclaim:  56,574 + RMB 105,000
 57,500
 6,900
Arts. 71, 80
Spare parts case of September 2006
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060900c4.html>
US / PRC US $14,315 Claim dismissed
Arts. 30, 31(a), 34
Welding machine case of 20 September 2006
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060920c1.html>
PRC / Belgium US $87,500 +
RMB 30,975
US $87,500 +
RMB 30,975
Arts. 4, 61, 62
Nitrite gloves case of November 2006
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061100c1.html>
PRC / US US $138,593 US $138,593
Arts. 53, 78
Monkfish case of November 2006
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061100c2.html>
PRC / France US $25,455 US $25,455
Art. 53
Rabbit skin case of December 2006
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061200c2.html>
PRC / Spain RMB 517,182 RMB 517,182
Arts. 25, 30, 49, 74, 81
Auto case of December 2006
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061200c1.html>
PRC / Australia Aus $ 58,500 + RMB 166,541 Aus $ 58,500 + RMB 166,541
Arts. 25, 35, 36, 39, 40, 48, 49, 51, 74
Transformer case of December 2006
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061200c3.html>
Germany / PRC  80,332  80,332
Arts. 53, 78
BOSS case of January 2007
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070100c1.html>
US / PRC US $598,130 US $598,130
Arts. 53, 78
Forming machine case of 14 February 2007
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070214c1.html>
PRC / Canada Claim: US $1,372,567 + RMB 533,458
Counterclaim: US $283,686
Claim dismissed

Counterclaim dismissed
Arts. 35, 80
Hammer mill case of May 2007
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070500c1.html>
PRC / Germany RMB 5,153,029 +  2,700 RMB 5,153,029 +  2,700
Arts. 34, 35, 45, 74, 79
Color concrete block case of 30 June 2007
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070630c1.html>
PRC / Germany Claim: RMB 45,371,057
Counterclaim:  320,856


Claim dismissed
Counterclaim dismissed
Arts. 6, 25, 47, 80
CD-R and DVD-R case of October 2007
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071000c1.html>
PRC /
Switzerland


Claim:  1,699,202
Counterclaim:  2,789,070


 1,006,864
 1,920,150
Arts. 26, 53, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 84, 87
Packaging equipment case of 10 December 2007
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071210c1.html>
PRC / Italy  25,205 Claim dismissed
Art. 4


Pace Law School Institute of International Commercial Law - Last updated April 16, 2010
Go to Database Directory || Comments/Contributions