Πίσω στην πρώτη σελίδα με τα περιεχόμενα 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΙΕΝΝΗΣ - ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ)
 

ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ Αθανάσιος,

1997 Συρροή κανόνων ειδικού και γενικού ενοχικού δικαίου στην αστική ευθύνη του πωλητή. Τόμος Ι:  Εγγυοδοσία και μετεκπλήρωση. Δογματική και δικαιοπολιτική θεώρηση με συγκριτική συνεκτίμηση του δικαίου των Συμβάσεων της Χάγης (ULIS) και της Βιέννης (CISG) για τη διεθνή πώληση κινητών πραγμάτων και τις τελικές εισηγήσεις της επιτροπής για την αναθεώρηση του γερμανικού δικαίου.

Θεσσαλονίκη (Σάκκουλας) 1997, XIX 276 (σχετικές σελίδες αφορώσες τη Σύμβαση της Βιέννης, 84-127, 194-221, 245)

ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ Αθανάσιος,

1998. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη διεθνή πώληση κινητών και το δίκαιο του αστικού κώδικος: Το ρυθμιστικό πρότυπο των συμβατικών παραβάσεων,   Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου (1998) 19.

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ,

1997. Η υπό κύρωση σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών και το δίκαιο του Αστικού Κώδικα - Καινοτομίες επί συμβατικών παραβάσεων,   Νομικό Βήμα (1997) (45), 1085-1098
 
 
 
 


Dionysios P. Flambouras - Last updated March 30, 2000