Πίσω στον Πίνακα Περιεχομένων της πρώτης σελίδας 


 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PACE, Νέα Υόρκη, Η.Π.Α.

 

·        Albert H. Kritzer Executive Secretary στο Ινστιτούτο Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου PACE

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

·        Παναγιώτης Κορνηλάκης, Καθηγητής Αστικού Δικαίου, Νομική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δικηγόρος

 

·        Αθανάσιος Πουλιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αστικού Δικαίου, Νομική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δικηγόρος

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ, Queen Mary & Westfield College

 

 

·        Λουκάς Μιστέλης, Λέκτορας Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου, Κέντρο Σπουδών Εμπορικού Δικαίου, Queen Mary & Westfield College, Πανεπιστήμιο Λονδίνου, Δικηγόρος

 

 


Dionysios P. Flambouras - Last updated July 3, 2001